Revize dokumentu BREF TXT

26. červenece 2018
Revize dokumentu BREF TXT

Ve dnech 12. až 15. června 2018 proběhlo v Seville úvodní jednání (tzv. ,,kick-off meeting - KOM") členů evropské technické pracovní skupiny (TWG - Technical Working Groups) pro textilní průmysl (TWG TXT). Toto jednání bylo součásti probíhající revize referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro ,,Textilní průmysl" (BREF TXT - BREF ,,Textiles Industry"). Za ČR se KOM účastnili zástupce za MPO a vedoucí technické pracovní skupiny Textil, oba členové TWG.

Zástupci TWG za Českou republiku, mimo jiné, prosazovali, aby struktura BREF TXT byla postavena na základě materiálového složení textilií, protože tomu odpovídá i strojní zařízení a různá environmentální zátěž životního prostředí. Ta je přímo závislá na typu vyráběné textilie. Tomuto návrhu bylo částečně vyhověno

Zpřísnění environmentálních požadavků se bude týkat zejména rozšíření monitoringu u jednotlivých druhů polutantů do vody a ovzduší, zvláště pak u některých nebezpečných látek (látky CMR-karcinogenní, mutagenní a nebezpečné pro reprodukci). Tomu bude podřízen i sběr dat.

Práce na revizi BREF TXT budou pokračovat až do roku 2022.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů