Pondělí, 22. dubna 2024

20. března - Světový den žab

Světový den žab je každoroční oslava, která připadá na 20. března, kdy se po celém světě konají různé exkurze, pozorování, besedy a další akce s cílem upozornit na jejich ohrožení, chránit tyto obojživelníky a poskytnout jim bezpečnější prostředí k přežití.

20. března - Světový den žab

Světový den žab se slaví od roku 2009 a byl založen, aby zachránil různé druhy žab před vyhynutím. Žáby jsou bezocasí obojživelníci, jejichž původ se datuje téměř 256 milionů let. Lidé si je cenili jako jídlo a mají také mnoho kulturních rolí včetně literatury, symboliky a náboženství. Bylo nalezeno přibližně 6 000 známých druhů žab, z nichž 4 800 zaznamenaných druhů žab bylo nalezeno po celém světě kromě Antarktidy. V posledním desetiletí však vyhynulo asi 170 druhů žab. Důvod jejich populačního úbytku je jiný, mizí totiž jak vlivem lidské činnosti, tak plísňovými infekcemi.

Populace žab od 50. let 20. století výrazně poklesly a přibližně třetina světových druhů je kriticky ohrožena, přičemž se předpokládá, že od 80. let minulého století vyhynulo více než 120 druhů. Vymírání některých žab bylo vysledováno zpět k nově se objevujícím houbovým chorobám, ničení a změnám stanovišť, znečištění, klimatickým změnám, používání pesticidů a dalším. To vše vedlo k nárůstu malformací. V posledních několika letech je Světový den žab považován za největší den na světě pro ochranu obojživelníků. Lidé a různé organizace využívají tento den k tomu, aby se zaměřili na globální pokles populací obojživelníků na místech po celém světě.

Mnoho ochranářských biologů po celém světě aktivně pracuje na hledání a pochopení příčin těchto problémů a způsobů jejich řešení. Žáby jsou bezocasí obojživelníci. Jsou rozšířeni od tropů až po subarktické oblasti, ale nejvyšší koncentrace biodiverzity se nachází v tropických deštných pralesích. Nejstarší fosilie ,,Protofrog" se objevila v raném triasu na Madagaskaru. Výzkumy však naznačují, že původ žáby by mohl sahat dále zpět do permu, přibližně před 265 miliony let.

Největší druh žáby na světě je veleskokan goliáší (Conraua goliath), který dorůstá délky 30 cm a váhy 3 kg. Naopak nejmenším známým druhem žáby je Paedophryne amauensis dorůstající délky 7 mm. Žáby mají vynikající noční vidění a jejich oči jim umožńují vidět dopředu, do boku a částečně také "za sebe/dozadu". Mnoho druhů žab dokáže doskočit více než 20ti násobek délky svého těla. Jedovaté druhy žab jsou často výrazně zbarvené a upozorňují tak predátory na jedovatost své kůže. Zajímavým druhem žáby je skokan lesní (Lithobates sylvaticus), který je schopen žít severně od polárního kruhu a týdny přežívá s 65 % zmrzlého těla. Skokan lesní používá glukózu v krvi jako "nemrznoucí směs", která chrání důležité orgány před poškozením, zatímco zbytek těla je pevně zmrzlý. Další fascinující druh, stojící za zmínku je skokan ostronosý (Rana arvalis), který se v době rozmnožování zbarvuje do modré barvy.

Zajímavost: Samičky žab někdy předstírají smrt, aby se vyhnuly páření...:-)

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů