Hejna hus i vzácní brouci. Pastva uherského stepního skotu v ptačím parku Kosteliska se vyplácí

14. srpna 2022
Hejna hus i vzácní brouci. Pastva uherského stepního skotu v ptačím parku Kosteliska se vyplácí

Pastva uherského stepního skotu má už po necelých pěti měsících kýžený pozitivní efekt na biodiverzitu v ptačím parku Kosteliska České společnosti ornitologické (ČSO). Čtyři krávy, které se od poloviny března pasou v parku u Dubňan na Hodonínsku, už stačily výrazně potlačit invazní a rychle se šířící zlatobýl, jak si od nich ornitologové slibovali. Spásáním zároveň vytvářejí skvělé podmínky pro ptáky, kteří sem létají za potravou. Jedná se o bahňáky, husy, dravce a další.Vzácný lejnožrout Onthophagus illyricus se na Kosteliskách objevil už po necelých dvou měsících od zahájení pastvy uherského stepního skotu. Foto: Jan Miklín

Onthophagus illyricus. Vzácného koprofágního brouka, který prozatím nemá české jméno, přitáhla přítomnost krav již necelé dva měsíce po zahájení pastvy. ,,Tento brouk z rodu lejnožroutů se živí exkrementy býložravců, kteří se pasou volně a nejsou odčervení. Na Kosteliskách našel vhodné útočiště. V Česku patří mezi ohrožené druhy s těžištěm výskytu na jižní Moravě," vysvětluje Gašpar Čamlík, jednatel Jihomoravské pobočky ČSO, která park spravuje.

Fotopast na pastvině koncem května zachytila desítky pasoucích se hus velkých včetně mnoha mláďat. Foto: fotopast Jihomoravské pobočky ČSO

Plochy spásané uherským stepním skotem a smíšeným stádem ovcí a koz přilákaly koncem jara početná hejna hus velkých. ,,Býložravci vypasením vyšších rostlin vytvořili pro husy dokonalou pastvinu s ploškami nižší trávy. Zaznamenali jsme až stovky hus včetně mnoha rodin s mláďaty," popisuje Ondřej Ryška z Jihomoravské pobočky ČSO.

Na vypasených plochách nachází potravu také mnoho dalších ptáků. ,,Pozorovali jsme například několik druhů bahňáků - čejky chocholaté, kulíky říční, vodouše kropenaté či pisíky obecné. Potravní specialista včelojed lesní sem létá lovit vosy," doplňuje Čamlík.

Začátkem července dvě ze čtyř krav porodily mláďata. Stádo uherského stepního skotu se tak rozrostlo na šest. Krávy byly dovezeny ze slovenské lokality Ostrovik - ptačí oblast Senianske rybníky ve správě Slovenské ornitologické společnosti/BirdLife Slovensko.

Dvě telata uherského stepního skotu přišla na svět v ptačím parku Kosteliska začátkem července. Mají se čile k světu. Foto: Ondřej Ryška

ČSO si od uherského stepního skotu na Kosteliskách mimo jiné slibovala, že pomůže s potlačením invazního zlatobýlu a obnoví a rozšíří přírodně cenné biotopy. ,,Cíl se daří plnit. Krávy pastvou velmi výrazně potlačily zlatobýl. Kromě toho také zredukovaly rákos, okusují náletové dřeviny a přirozeně prosvětlují les," popisuje Čamlík.

Ještě před třemi lety byla v ptačím parku Kosteliska neprostupná džungle třtiny křovištní a zlatobýlu obrovského. Během několika let se péčí a obnovou podařilo území otevřít a zpřístupnit. ,,Pastvou uherského stepního skotu, která je jednou z tradičních metod obnovy na Kosteliskách, navazujeme na historii. Na tomto území se dlouhodobě páslo už před tisícovkami let. Dnes v záplavě zlatobýlu nacházíme malé ostrůvky biodiverzity, které postupně obnovujeme a zvětšujeme," popisuje Čamlík.

Česká společnost ornitologická chce mít do roku 2042 funkční ptačí park v každém kraji republiky. Aktuálně má čtyři. Aktivní obnovou přírody (nejenom ochranou) chce přispět k zastavení krize biodiverzity. Více ZDE.

Další informace:

Ptačí park Kosteliska vzniká u Dubňan na Hodonínsku v nivě Kyjovky od roku 2020. Prolíná se tu mozaika vodních ploch, rákosin, luk, lesíků, ale také suchých písčin. Území spravuje Jihomoravská pobočka České společnosti ornitologické. Prioritními druhy jsou na Kosteliskách ptáci, kterých tu ornitologové pozorovali už 190 druhů, ale cílem je vytvářet vhodné podmínky i pro další druhy rostlin a živočichů. To vše probíhá v úzké spolupráci s městem Dubňany a Biologickým centrem Akademie věd ČR. Pastva uherského stepního skotu probíhá také díky spolupráci s Rybářstvím Hodonín a.s. Pastva je jednou z tradičních metod hospodaření, které pomohou v obnově a péči o Kosteliska. Díky tříletému grantu z Norských fondů je možné uskutečnit celou řadu efektivních opatření. Jsou jimi například mozaiková seč, vyřezání náletových dřevin, strhávání drnu či výsadba vrb k zapěstování na hlavu.

Akce pro veřejnost

Ornitologové na Kosteliskách také pořádají akce a exkurze pro veřejnost. Letos to bude např. Festival ptactva 1. října a dobrovolnická brigáda 7.-9. října. Bližší info o parku naleznete na https://www.birdlife.cz/kosteliska.

Zdroj: https://www.birdlife.cz/

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů