Čtvrtek, 7. prosince 2023

Liberecké ekonomické fórum hodnotilo podnikovou odolnost a udržitelnost v době dramatických změn

Liberecké ekonomické fórum hodnotilo podnikovou odolnost a udržitelnost v době dramatických změn

Letošní bienální konferenci nazvala pořádající Ekonomická fakulta TUL "Podniková odolnost a udržitelnost v planetárním věku: Zásady přežití".

,,Dramatickou klimatickou změnu a důsledky, které to má na podniky, jsme otevřeli už v diskusním stolu minulé konference nazvaném Zelená budoucnost. Zacílením na udržitelnost a odolnost nyní toto téma rozvíjíme, neboť je vysoce aktuální. Ostatně, stejné téma si vybralo i World Economic Forum v Davosu a svědčí to o tom, že hledání cesty, jak zajistit udržitelný rozvoj i v době dramatické klimatické změny, je maximálně naléhavé. Už se to dotýká opravdu celé společnosti," řekl k letošní konferenci děkan Ekonomické fakulty Aleš Kocourek.

Účastníci konference rozvíjeli své teze ve 4 sekcích: Udržitelné inovace a podnikání, Hospodářské politiky pro udržitelnost a odolnost, Finance, účetnictví a mezinárodní obchod pro globální udržitelný rozvoj a Marketing a udržitelný cestovní ruch. Účastníci předložili 65 příspěvků, které budou tvořit sborník, jenž je od roku 2013 indexovaný v databázi Web of Science.

Hlavními řečníky byli na plenárním zasedání Rupert Baumgartner, profesor řízení udržitelnosti na Institutu environmentálních systémových věd (ESS), University of Graz. Vystoupil s přednáškou Sustainable Strategic Management in the era of the Anthropocene. A druhou řečnicí byla Helena Horská, hlavní ekonomka a členka Dozorčí rady Raiffeisenbank a. s., jež je zároveň nezávislou členkou poradního týmu premiéra ČR Petra Fialy a Národní ekonomické rady vlády. Doktorka Horská vystoupila s přednáškou Sustainability & Economic Resiliance.

?Odolnost není dána všem do vínku, ale dá se budovat?

Velmi oblíbenou a pro posluchače atraktivní částí konference je diskusní stůl. Letos na něj přijalo pozvání sedm osobností ze světa byznysu. Helena Horská - Raiffeisenbank a.s., Filip Gröschl - DPDHL, Zdenka Studená - Flexjobs Consulting, Radko Dražil - družstvo TEXman, Miroslav Opa - Cegelec a.s., Mgr. Tomáš Vašák - lektor, psycholog a Petr Dovolil - člen prezidia České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (CBCSD).

Panelisté své vize přednesli studentům, pedagogům i zástupcům z podnikové sféry v univerzitní aule. Přednáška ale rovněž letěla online prostorem k posluchačům u monitorů a byla simultánně tlumočena do anglického jazyka.

Kromě tématu ,,udržitelnosti", dosud tak trochu obecného proklamovaného pojmu, jenž se však nyní stává realitou a nedílnou součástí nejen ekonomických subjektů, se LEF 2023 zabýval i obsahem pojmu ,,resilience". Jeho česká paralela ,,odolnost" přesně nevystihuje podstatu výrazu. A právě tento pojem byl středobodem diskuse panelistů, a to jako zásadní prvek pro udržitelný a inkluzivní růst.

,,Odolnost je schopnost přežít nečekanou událost a umět se posunout, pokud se změní podmínky. Abychom byli v nových podmínkách schopni fungovat. Není to něco, co by bylo dáno všem do vínku, ale dá se budovat. To je to pozitivní a dá se to vztáhnout i ekonomiku, společnost a domácnosti," zmínila Helena Horská.

,,K odolnosti patří nejen schopnost přežít nečekanou událost, ale i ochota učit se nové věci a pracovat se změnou, zkrátka, nezůstávat v nějakých vzorcích. Jediná konstanta v životě je totiž změna. Schopnost učit se, reagovat, zpracovávat a třídit informace, jimž nerozumím, kriticky myslet, pracovat se změnou, bude absolutně fundamentální. Vidíme to například v souvislosti s tím, co se děje na poli dezinformací," upozornila během diskuse Zdenka Studená, absolventka Ekonomické fakulty TUL a zakladatelka Flexjobs Consulting, jež zvyšuje efektivitu firem i kvalitu života lidí.

,,Stále tu zaznívá společenský narativ - budoucnost, jako by nebyla. Přitom to, co nás nejvíc brzdí, je nároková společnost. Lidé, co si myslí, že mají nárok na vyšší důchody, na lepší sociální zajištění, aniž by museli cokoliv udělat. Tak ti opravdu v tuto chvíli budoucnost mít nebudou," upozornil zase Filip Gröschl, absolvent Ekonomické fakulty, jenž je dnes manažerem nákupu IT hardware nejen pro evropská datacentra společnosti DPDHL s přesahem do všech 220 zemí a teritorií.

Panelovou diskusi moderoval proděkan Ekonomické fakulty Jaroslav Demel. ,,Jako moderátor jsem si opět odnesl pocit naděje. Že si konečně uvědomujeme, že to za nás nikdo nespasí, že musíme každý začít od sebe a něco pro udržitelný svět dělat a udělat. Zároveň jsem si ale uvědomil, že ve smyslu odolnosti nejsme připraveni na to, co přichází a co ještě v daleko větší míře přijde. A připraveny nejsou ani ?naše moře', tedy prostředí - pro nás z EF TUL zejména ekonomické, ani ?naše lodě' - podniky, organizace a instituce, ani ?naše posádky' - podnikatelé, zaměstnanci, lidé, kteří bouřím čelí a budou čelit," zhodnotil Jaroslav Demel LEF 2023 za využití námořního příměru z úvodu o zdolávání rozbouřených vod.

Po dobu diskusního stolu měli diváci možnost odpovědět na anketní otázky: ,,Dokážete čelit (bouřlivým) změnám ve svém životě, vzdorovat nepříznivým silám a překonávat krize? Can you face (turbulent) changes in your life, resist adverse forces and overcome crises?" Výsledky online ankety si můžete prohlédnout v galerii.

http://tuni.tul.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů