Pondělí, 26. února 2024

ová rezervace divokých koní dnes vzniká u Aše, zvířata odjela z Milovic

ová rezervace divokých koní dnes vzniká u Aše, zvířata odjela z Milovic

Nová rezervace divokých koní dnes vzniká u obce Krásná, v lokalitě Štítary, nedaleko Aše. Tři klisny divokých koní do těchto míst dnes odpoledne odjely z milovické rezervace velkých kopytníků na Nymbursku.

,,Nově vznikající rezervace je nejzápadnější v České republice a zároveň první v Karlovarském kraji. Zároveň jde o třetí rezervaci, která vznikla díky místním samosprávám. První vytvořily před několika lety Dobřany na Plzeňsku a druhou v loňském roce Krnov v Moravskoslezském kraji," zmínil Dalibor Dostál z ochranářské společnosti Česká krajina, která pro novou rezervaci bezplatně poskytla divoké koně. ,,Pro města, obce, kraje i soukromé vlastníky pozemků je pastva velkých kopytníků nejlevnějším způsobem, jak pečovat o přírodně cenné pozemky. Jsme rádi, že se touto cestou pustila další radnice," doplnil Dalibor Dostál.

Před naložením do přepravníku se koně v Milovicích popásali na travnatých porostech. Vystupovat však budou do zcela jiného prostředí. ,,V lokalitě napadl sníh," upozornil starosta obce Krásná Luboš Pokorný. ,,Obec krásná děkuje společnosti Česká krajina za zapůjčení tří divokých koní, kteří budou mít svou novou domovinu ve Štítarech. V rámci projektu 'Štítary, centrum lokální biodiverzity' bude cílem jejich pobytu v této lokalitě pastevní management a ochrana životního prostředí. Na naše nové 'sousedy' se již všichni moc těšíme, pokusíme se jim vytvořit co nejlepší podmínky pro klidný a spokojený život," navázal Luboš Pokorný.

,,Naším cílem je vdechnout nový život znehodnoceným travnatým a mokřadním plochám na území bývalé obce Štítary u Krásné. Zavedením extenzivní pastvy exmoorských koní na ploše 10 hektarů zlepšíme biotopy, které jsou důležité pro výskyt některých kriticky ohrožených druhů např. hnědáska chrastavcového nebo perlorodky říční. Zapojením veřejnosti zvýšíme povědomí místních obyvatel i turistů o významu našeho přírodního a kulturního dědictví," doplnila ochranářka Erika Smrtová, která projekt iniciovala.

.

Rezervace u Aše je třináctou lokalitou pro velké kopytníky, která vznikla v České republice. Další dvě rezervace na severu a jihu Čech nyní čekají na příjezd zvířat z Milovic. Ty jsou plánovány na příští týdny. Projekt s názvem "Štítary, centrum lokální biodiverzity" je realizován z prostředků Evropské unie v rámci iniciativy Green Belt - BEST Belt. Příjemcem podpory a realizátorem projektu je obec Krásná.


Převoz koní do lokality Štítary u Aše nebyl jediným transportem, který dnes z Milovic vyjel. ,,Do rezervace u Krnova jsme převáželi tři letošní hřebečky divokých koní. Doplní dvojici praturů, kteří se v rezervaci u Krnova pasou od konce loňského roku," zmínil Dalibor Dostál.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů