Sobota, 2. března 2024

Soutěž E.ON Energy Globe už patnáct let pomáhá hledat nejlepší ekologické projekty v Česku

Soutěž E.ON Energy Globe už patnáct let pomáhá hledat nejlepší ekologické projekty v Česku

Náhrada polystyrenu vyrobená z houbového mycelia nebo dobrovolnická akce, která se zaměřuje na mapování a úklid černých skládek. Nejen tyto projekty spojuje vítězství v soutěži E.ON Energy Globe, která už patnáct let oceňuje tuzemské nejlepší nápady z oblasti udržitelnosti a ekologie.

Za tu dobu poslalo přihlášku do E.ON Energy Globe více než 3 600 projektů, z nichž vzešlo 197 finalistů, pro které hlasovalo téměř 300 000 lidí, jež rozhodli o patnácti celkových vítězích. Letošní jubilejní ročník pak ovládla ostravská společnost NIL Textile zabývající se výrobou textilu a oblečení, která recykluje obnošené šatstvo a vytváří z něj nové látky a textilie.

,,V soutěži jsme za 15 let viděli velké i malé projekty a inovace v oblasti životního prostředí a úspor energie. Všechny mají jedno společné: pozitivně ovlivňují naši planetu a přispívají k udržitelnějšímu světu, což může být zase přínosem pro celou naši společnost," říká Claudia Viohl, generální ředitelka společnosti E.ON v České republice, která dodává, že se každoročně pořadatelé snaží soutěž inovovat, zviditelnit a zatraktivnit v očích veřejnosti.

PRVNÍ EKOFESTIVAL

I proto letos E.ON uspořádal první ročník Ekofestivalu, který na podzim navštívilo v pražských Kasárnách Karlín téměř pět tisíc návštěvníků. Od odpoledne do pozdního večera je čekaly více než tři desítky workshopů, koncertů nebo rozhovorů se zajímavými a inspirativními osobnostmi. Vrcholem večera pak bylo vyhlášení vítězů letošního ročníku soutěže E.ON Energy Globe.

Celý program pořadatelé koncipovali tak, aby se na festivalu o ekologii nejen mluvilo, ale také aby akce sama splňovala principy udržitelnosti. ,,A proto jsme hrdí na to, že můžeme říct, že naše akce byla vyhodnocena jako letošní nejudržitelnější festival v Praze," doplňuje Vladimíra Gláserová z marketingu společnosti E.ON.

Tuzemská soutěž je národním kolem mezinárodní ceny Energy Globe. V současnosti se uděluje ve 187 zemích světa. Původně vznikla v roce 1999 v Rakousku na popud zdejšího inženýra a environmentalisty Wolfganga Neumanna. Její zakladatel pak předsedá porotě mezinárodního finále, v němž mají možnost zazářit vítězové národních kol.

OTEVŘENÉ DVEŘE K DALŠÍMU BYZNYSU

A české projekty zaujaly mezinárodní porotu už v pěti případech. Naposledy získal vloni čestné uznání start-up MYCO, vítěz E.ON Energy Globe 2022, který vyrábí rozložitelné obaly nahrazující pěnový polystyren. ,,Účastí nejen v mezinárodním finále, ale celkově v soutěži E.ON Energy Globe jsme získali spoustu zajímavých kontaktů. Také se nám snáze otevírají dveře k větším firmám, protože jsme pro ně důvěryhodnější," vysvětluje David Minařík, jednatel společnosti MYCO. To potvrzuje i Mikuláš Hurta, jednatel společnosti NIL Textile, která vyhrála letošní ročník E.ON Energy Globe. ,,Je to skvělá příležitost dát o sobě vědět, ale i ověřit si správnost naší cesty," přiznává Mikuláš Hurta.

O tom, že účast v E.ON Energy Globe pomáhá projektům růst, svědčí i příběh dobrovolnické akce Ukliďme Česko. Ta se zaměřuje na mapování a úklid černých skládek. ,,Bylo to pro nás vcelku zásadní a nakoplo nás to organizovat uklízecí akce i nadále, a ve větším měřítku, než byl první ročník, za který jsme ocenění obdrželi. Přes 200 000 dobrovolníků, kteří uklízeli Česko při letošním desátém ročníku, to myslím jen potvrzuje," říká za vítěze E.ON Energy Globe 2014 Radek Janoušek.

Přihlášené projekty posuzuje a finálovou skupinu vybírá odborná porota složená ze zástupců Akademie věd České republiky. Její dlouholetý člen, profesor Bedřich Moldan, vyzdvihuje širokou škálu environmentálních projektů, které mají reálný dopad na společnost. ,,Byla jich celá řada, zvláště v oblasti staveb. Dobře si pamatuji využití bioplynu pro autobusy v Brně a měl jsem opravdu radost, když vyhrál. A samozřejmě mě potěšilo nejvyšší ocenění z roku 2015 pro nevládní organizaci Tereza, která pracuje s učiteli, ale hlavně s mládeží a s dětmi a už velmi dlouhou dobu odvádí skutečně kvalitní práci," uzavírá Bedřich Moldan. Vítěz E.ON Energy Globe získává finanční odměnu na svůj další rozvoj. Zbývající finalisté pak obdrží hodnotné dary od partnerů soutěže.

FOTO: Claudia Viohl, generální ředitelka společnosti E.ON v České republice, předává cenu pro letošního vítěze E.ON Energy Globe, Mikuláši Hurtovi, jednateli společnosti NIL Textile. - E.ON

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů