Pondělí, 22. dubna 2024

WWF v Česku chce podpořit zemědělce v ochraně a obnově zdraví půdy: představuje Příručku péče o půdu

WWF v Česku chce podpořit zemědělce v ochraně a obnově zdraví půdy: představuje Příručku péče o půdu

WWF tento týden představilo Příručku péče o půdu. Křest proběhl při slavnostním promítání mezinárodně oceňovaného dokumentárního filmu Život pod Zemí (Planet Soil) o pestrosti a důležitosti života půdních organismů pro zemědělskou produkci. Film uvedl jeho producent Ignas van Schaick. Příručku pokřtil přední půdní biolog a zároveň poradce českého prezidenta pro životní prostředí a udržitelnost Ladislav Miko. Cílem Příručky péče o půdu je přispět k udržitelnějšímu hospodaření a lepší ochraně naší zemědělské půdy.

Stav půd v České republice není uspokojivý. Více než polovina zemědělských půd čelí vodní erozi a více než 20 % půd je ohroženo erozí větrnou. Odborníci odhadují, že v důsledku zadržuje půda v Česku o 40 % méně vody, než by mohla. Půdy navíc trápí nadměrná kyselost, utužení podorničí, nedostatek klíčových živin a další problémy. Tyto faktory významně snižují výnosy, což posiluje klíčovou roli péče o půdu pro produkční a ekonomický úspěch zemědělských podniků. Například roční ztráty půdy vodní erozí ministerstvo zemědělství odhadlo až na 21 milionů tun ročně, přičemž finanční ztráty dosahují až 10 miliard ročně. Erozní ohrožení se navíc vlivem klimatických změn bude, podle všech očekávání, stupňovat.

Příručka Péče o půdu je uceleným průvodcem pro hospodaření s půdou. Umožňuje pochopení jejího stavu díky identifikaci zranitelných oblastí na pozemku a navrhuje příslušná opatření k ochraně půdy. Dále se zabývá správným používáním minerálních a přírodních hnojiv a poskytuje informace o vhodných opatřeních na zadržení vody v půdě. Příručka klade důraz na spolupráci mezi hospodářem a vlastníkem pozemku při péči o půdu a podporuje efektivní a udržitelné zemědělské postupy. Věnuje se také legislativním aspektům péče o půdu a analyzuje vztahy v dodavatelsko-odběratelských vztazích. Příručka poskytuje informace o dostupných dotacích, které lze využít v rámci ochrany půdy a směřuje čtenáře k relevantním zdrojům pro získání dalších informací. Příručku péče o půdu si můžete stáhnout zde.

Tento průvodce pro zemědělce ukazuje, že i když je půda zdrojem pomalu obnovitelným, úpravou zemědělských postupů můžeme významně přispět ke zlepšení jejího stavu.

Alžběta Procházková, zemědělská expertka WWF v Česku, zdůrazňuje: ,,Zdravá půda je základem dobré úrody a podmínkou stabilních výnosů a kvality plodin, ale také základem zdravé krajiny a podmínkou kvality a dostatku vodních zdrojů. Půda je také místem obrovské biodiverzity, jak dokládá i film Život pod zemí. Péče o půdu je základem ochrany zemědělské krajiny."

Dominika Čermáková, expertka sdružení odborníků na poradenství v oblasti péče o půdu Vše pro půdu a spoluautorka Příručky péče o půdu: Dostatek kvalitní organické hmoty v půdě pozitivně ovlivňuje půdní strukturu. Optimální stav půdní struktury zajišťuje odolnost půdy vůči utužení i erozi a půda také lépe odolává klimatickým extrémům.

Eva Procházková, odbornice z nevládní organizace NUIK a spoluautorka Příručky péče o půdu: Příručka má za cíl pomoci zemědělcům snadněji se orientovat v problematice péče o půdu a vnímat ji i v jiných souvislostech, než byli doposud zvyklí. Obsahuje spoustu kontaktů na odborné instituce, které pomohou najít vhodné řešení a podat pomocnou ruku.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů