zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Příprava věcného návrhu zákona o obalech a obalových odpadech

25.02.2000
Odpady
Příprava věcného návrhu zákona o obalech a obalových odpadech
Účinnost tohoto zákona se předpokládá od začátku r. 2002
Dle nařízení vlády č. 31/1999 Sb., kterým se stanoví seznam výrobků a obalů, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru, budou po nabytí účinnosti tohoto nařízení, t.j. od února 2002, výrobci, dovozci a prodejci povinni plnit povinnosti týkající se zpětného odběru vyjmenovaných výrobků a obalů. Vzhledem k nutnosti zavedení určitých povinností, které zasahují nad rámec vyhlášky nebo nařízení vlády a které může uložit pouze zákon, bylo rozhodnuto o přípravě věcného záměru zákona o obalech a obalových odpadech. Spolupředkladateli tohoto zákona jsou Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo průmyslu a obchodu. Účinnost tohoto zákona se předpokládá od začátku r. 2002, tj. ještě před nabytím účinnosti nařízení vlády č. 31/1999, čímž nezaniknou povinnosti uložené tímto nařízením. Jelikož povinnost zpětného odběru nastane už téměř za dva roky, budou zákonem stanoveny povinnosti, které pomohou ověřit i praktické zkušenosti se zaváděním opatření při provádění zpětného odběru. Zkušenosti ze států, které podobný systém zavedly, ukazují, že povinné osoby by se měly otázkou zpětného odběru zabývat co nejdříve, protože čím delší je doba přípravy ke zpětnému odběru, tím bude provádění zpětného odběru levnější. Při přípravě věcného záměru zákona o obalech a obalových odpadech se vychází ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady ES 94/62/ES z 20. prosince 1994. Některé důležité části věcného návrhu zákona: Povinnosti zpětného odběru se může povinná osoba zhostit buď sama nebo ve spolupráci s jinými podnikateli nebo prostřednictvím organizace zřízené za účelem zpětného odběru obalů. Z hlediska značení obalů a ve vztahu k environmentálnímu značení lze předpokládat, že ve věcném záměru zákona budou stanoveny i tyto povinnosti: ? Výrobci a dovozci jsou povinni identifikovat na obalu nebo jinou vhodnou formou použitý obalový materiál. Způsob označování stanoví ministerstva vyhláškou. ? Výrobci, a dovozci jsou povinni uvádět na obalu nebo jinou vhodnou formou informace o nakládání s odloženým obalem. Způsob stanoví ministerstva vyhláškou; ? Výrobci, dovozci, uživatelé a prodejci nebo organizace, zřízená za účelem zpětného odběru obalů, jsou povinni učinit opatření, aby spotřebitelé měli nezbytné informace o systémech opakovaného použití, zpětném odběru a zhodnocení; ? MŽP ČR je povinno učinit opatření, aby spotřebitelé byli informováni o jejich úloze při přispívání k opakovanému použití, zpětnému odběru, třídění, významu značení, zhodnocení a o programech odpadového hospodářství. Neméně podstatné je i to, že nesplněním povinnosti označení stanoveným způsobem, či neuvedením informace o nakládání s obalem, se povinné osoby vystaví riziku pokut. Dobromila Lebrov Převzato z Environmentální knihovny MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí