zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Jak se recyklují tonery?

12.04.2000
Odpady
Jak se recyklují tonery?
První věc, kterou lze udělat, je nechat si vyprázdněnou cartridge znovu naplnit.
Je toner nebezpečný odpad? Jak je možné ekologicky likvidovat cartridge? Zabývají se nějaké firmy v České republice jejich recyklací? Toner včetně obalu je v katalogu odpadů uveden pod číslem 080309. Není tedy hodnocen jako nebezpečný odpad. Patří do oddílu "O" - ostatní odpady. To znamená, že je možné jej likvidovat běžným způsobem - například spálit ve spalovně či uložit na skládku. Českému ekologickému ústavu (ČEÚ) není, podle vyjádření pro EkoList, znám způsob, jakým by bylo možné tonerové kazety recyklovat, neboť eviduje pouze ty postupy, které pracují s více než 50 tunami ostatního odpadu ročně. Informovat o způsobu likvidace odpadu musí totiž pouze ti původci, kteří produkují více než 50 tun ostatních odpadů za kalendářní rok. Stejnou povinnost mají oprávněné osoby, které provádějí sběr, výkup, úpravu a zneškodňování odpadů. Tonery hranici 50 tun za rok nepřekročí. Co je vlastně toner? Jaké je vlastně složení práškové barvy, kterou nazýváme toner? Podle materiálu firmy Minolta (najdete jej na Internetu na adrese http://www.minoltaeurope.com/env/brochures/copier/health.html) obsahují černé tonery nejčastěji uhlík a částečně zmagnetizované oxidy kovů. Podle firmy Ecotoner, která se zabývá renovací tonerových kazet, není toner příliš hořlavý, ale prach z něj může za určité situace vybuchnout. Odpadní toner je podle této firmy možné přidávat do asfaltu. Většina výrobců tonerových barev uvádí, že tonery nejsou škodlivé pro lidské zdraví. Přesto se objevují lékařské články, které upozorňují na rizika rakovinných onemocnění či na nebezpečí chronických bronchitid v souvislosti s inhalací uhlíkového prášku, který je v toneru obsažen (např. článek "IARC evaluates printing processes and printing inks, carbon black and some nitro compouds" ve "Scand J Work Environ Health" 1996/22, str. 154 - 6). Tonerové kazety Jak je možné nakládat s tonerovými kazetami co nejšetrněji vzhledem k životnímu prostředí? První věc, kterou lze udělat, je nechat si vyprázdněnou cartridge znovu naplnit. Je to levnější a ekologičtější řešení, než kupovat vždy novou. Výrobci sice tento postup příliš nedoporučují, ale činí tak často jen kvůli svým obchodním zájmům. V současné době existuje mnoho firem, které v České republice nabízejí renovaci tonerových kazet. Ne všechny ale také recyklují cartridge, které jsou poškozené či nejdou z rozličných jiných důvodů znovu naplnit. Jak jsme již uvedli, je v souladu se zákonem, pokud se kazety likvidují ve spalovně nebo uložením na skládku. To ale neznamená, že není možné cartridge recyklovat. Mnohé firmy o sobě tvrdí, že právě ony tonerové kazety ekologicky likvidují. Zajímalo nás, jak taková ekologická likvidace vypadá. Od čerta k ďáblu Firma Minolta vybírá od svých zákazníků vyprázdněné cartridge zpět. Má uzavřenou smlouvu s firmou Top Envitech z Brna, která od ní ony cartridge odkupuje. Firma Top Envitech pak tonerové kazety odprodává další firmě van Gansenwinkel, a.s. Ta cartridge také nerecykluje, ale posílá do spalovny. Koloběh je to sice složitý, ale nejspíše se všem zúčastněným firmám ekonomicky vyplatí. Ředitel Minolty ing. Soukup nám sdělil: "Naše firma není oprávněna tonerové kazety likvidovat. Proto se nám vyplatí uzavřít smlouvu s firmou, která se o jejich likvidaci postará." Způsobů je mnoho Firma Lemac z Hradce Králové se také zabývá renovací tonerových kazet. Vykupují kazety z laserových tiskáren, rozebírají je a funkční součástky používají na náhradní díly. Nepoužitelné součástky končí na skládce. Velmi často jsme se setkali s tím, že firmy nebyly ochotny sdělit nám své obchodní partnery, neboť ti jsou pro ně zároveň konkurencí. Tak jsme se například dozvěděli, že firma Service 4U, která má zastoupení v České republice, v Německu a v USA, tonerové kazety rozebírá na kov a plast, a ty pak dodává dalším firmám. Jména firem nám však již nesdělili. Zajímavý projekt zahájila firma Hewlett Packard (HP). Jmenuje se Planet Partners a zajišťuje podle HP ekologickou likvidaci tonerových kazet. V České republice je podle vyjádření pracovníků střediska firmy HP pro podporu zákazníků na každé tonerové kazetě uvedeno telefonní číslo na firmu Amden, která tuto činnost pro HP v České republice zajišťuje. Firma Amden tonerové kazety dříve vyvážela ke zpracování do Německa, v současné době jsou podle ní tyto kazety zpracovávány v České republice. Každý zákazník firmy Amden obdrží certifikát o ekologické likvidaci tonerové kazety. Likvidaci toneru ale neprovádí tato firma. Dříve se cartridge vyvážely do Německa, tam se rozebíraly na plast a kov, které se recyklovaly. Zbylé součástky byly spalovány. Řešení z Pardubic V současné době tonerové kazety firmy HP odvážejí do pardubické firmy, která se zabývá recyklací různých druhů odpadu. Ředitel této firmy si nepřál, aby jeho jméno či jméno jeho firmy bylo v tomto článku uvedeno. Vývoj metody, jak recyklovat cartridge, je v této firmě v počáteční fázi. Podle jejího ředitele se dá 95% celé tonerové kazety recyklovat. "Materiály, které lze recyklovat, jsou dva druhy plastu, železné součástky a sklo s hliníkem z fotoválce. Problém způsobuje karcinogenní tonerový prášek. Kvůli němu budeme muset rozebírat tonery ve vodním prostředí. A tím vzniká nová situace - barva rozpuštěná ve vodě je klasifikována jako nebezpečný odpad. Z odpadu, který je katalogem odpadů klasifikován jako ostatní, vzniká odpad nebezpečný," popisuje situaci ředitel firmy. Proces recyklace tonerových kazet bude muset projít procesem schvalovacího řízení na referátu životního prostředí okresního úřadu v Pardubicích. Pokud se podaří prosadit tento recyklační postup, budou se moci rozebrané součástky recyklovat přímo v oné pardubické firmě. Od ředitele této firmy jsme také získali názor na projekt Planet Partners firmy HP. "Jelikož v České republice legislativa nenutí firmy k ekologičtějšímu chování, ani firma HP se nesnaží vyvíjet v této oblasti nějakou činnost. Pro ně je důležité, aby od zákazníka vybrali vyprázdněné cartridge, neboť znovunaplňování pro ně znamená menší finanční zisky než nakupování nových a nových cartridgí. Tak se zde hromadí spousty tonerových kazet, které by jistě odkoupily firmy, které se jejich renovací zabývají. Jak už jsem ale řekl, to by nebylo v zájmu firmy HP," sdělil nám ředitel pardubické firmy. Na co cartridge? Zabývali jsme se zde způsoby likvidace tonerových kazet, ale je potřeba zmínit ještě jedno řešení tohoto problému. Přišla s ním firma Kyocera. Ta vyrábí laserové tiskárny Ecosys, které klasickou cartridge vůbec nemají. Cartridge je nahrazena tvrdým válcem z keramického materiálu a samostatnou vývojnicí, vyznačuje se dlouhou životností. Do této tiskárny se pouze doplňuje toner, který je dodáván v plastovém obalu. Kateřina Ondřejová Převzato z Ekolistu po drátě
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí