zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Európa robí v triedení a kompostovaní bioodpadov veľké pokroky - v SR je to stále takmer neznámy pojem.

02.07.2000
Odpady
Európa robí v triedení a kompostovaní bioodpadov veľké pokroky - v SR je to stále takmer neznámy pojem.
Politika krajín EÚ vykazuje trend k rýchlemu rozvoju triedeného zberu organických odpadov pre kompostovanie.
Európske krajiny vyvíjajú veľké úsilie, aby sa separovane zbieral a kompostoval "bioodpad" nazývaný tiež "organický odpad". Pozostáva zo "zeleného odpadu" (odpad zo záhrad a parkov napr. listy, konáre, pokosená tráva...) a z domácností (kuchynské zbytky ako šupy zo zeleniny, zemiakov, ovocia, zbytky jedál...). Bioodpad tvorí v EÚ podľa štúdie z r. 1997 okolo 40% z celkovej produkcie odpadov v EÚ čo predstavuje asi 60 miliónov ton ročne. Politika krajín EÚ vykazuje trend k rýchlemu rozvoju triedeného zberu organických odpadov pre kompostovanie. Vo väčšine krajín je súčasťou tejto politiky aj podpora kompostovania v malom meradle - v domácnostiach, záhradách. V Holandsku je 92% domácností (!) zapojených do systému triedeného zberu a kompostovania bioodpadov, ktorý ročne produkuje 1,5 milióna ton organických látok. V Rakúsku je asi 80% domácností zapojených do systému separovaného zberu bioodpadov, ktorý vyprodukuje 1,1 mil. ton kompostu ročne. Viac ako 50% z tohto množstva sa kompostuje v malých zariadeniach, ktoré sú majetkom farmárov alebo magistrátov. Vo Fínsku sa rýchle rozširuje separovaný zber bioodpadov. Vzhľadom k zákonu, ktorý prikazuje, že v r. 2000 sa 50% organického odpadu musí kompostovať je pravdepodobné, že kompostovacie závody inštalujú vo všetkých väčších mestách. V Nemecku je v prevádzke takmer 600 kompostovacích závodov. Ich ročná kapacita bola v roku 1996 6,3 mil. ton bioodpadu. Vo flámskej časti Belgicka bolo v r. 1996 skompostovaných 250 000 ton zeleného odpadu a 170 000 ton bioodpadu. V Španielsku je kompostovací závod o kapacite 25 000 ton bioodpadu ročne umiestnený v centre Madridu 500 metrov od sídla vlády. V Taliansku vyšiel r. 1997 zákon, podľa ktorého sa musí kompostovať 35% organického odpadu zo separovaného zberu. V prevázke je tam niekoľko veľkých kompostární. Pre lepšie využitie a odbyt kompostu založili niektoré krajiny (Nemecko, Británia, Taliansko) "Národnú radu pre kompostovanie", ktorá okrem iného navrhuje "nálepku kvality" pre vysoko kvalitný kompost. Na Slovensku okrem malého zberu v Skalici, Pezinku a malej obecnej kompostárne v Dunajskej Lužnej prakticky neexistuje žiadny triedený zber bioodpadov ani kompostáreň. Jediné triedenie a kompostovanie bioodpadov v SR je domáce kompostovanie, realizované pri rodinných domoch, v záhradách. Aj to však podľa prieskumov nie je veľmi rozšírené. Nezmyselne a zbytočne tak robíme z užitočnej suroviny problémovú látku. Či už pre tvorbu nebezpečných reakcií a skládkového plynu na skládkach kde zväčša bioodpady končia, pre škodlivé emisie pri spaľovaní, ale aj pre zbytočné náklady občanov za likvidáciu odpadov. Práve z týchto dôvodov vedie Spoločnosť priateľov Zeme "Kompostovaciu kampaň", ktorej cieľom je rozšíriť separovaný zber a kompostovanie bioodpadov v SR. Tieto dni organizuje "Týždeň kompostovacích aktivít", do ktorého sa zapojilo 20 organizácií zo 16 miest SR. Okrem osvetových aktivít priatelia Zeme pomáhajú prakticky - bezplatne budujú záujemcom kompostoviská, drvia hrubé časti bioodpadu. Do pripravovanej novelizácie Zákona o odpadoch sa Spoločnosť priateľov Zeme snaží presadiť zvýšenie poplatku za ukladanie odpadu na skládky a účelové viazanie tak, aby sa jeho časť mohla použiť výhradne pre rozvoj separovaného zberu a kompostovania bioodpadov. Ladislav Hegyi Spoločnoť priateľov Zeme Převzato ze serveru CZ BIOMu
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí