Pondělí, 22. dubna 2024

Reakce na článek "Pozďátky ohrožuje kontaminovaná voda"

Reakce napadené firmy IH ENVI
Reakce na článek "Pozďátky ohrožuje kontaminovaná voda"
Vyjádření firmy International Holding ENVI akciová společnost, Hradec Králové k informacím uvedeným v tomto článku: Toto jsou jednoznačně průkazná fakta: 1. Společnost IH ENVI a. s. vybudovala a zaplatila areál skládky na likvidaci zvláštního a nebezpečného odpadu spolu s Agrostavem Třebíč (dodavatel) v prvotřídní kvalitě. 2. Okresní úřad v Třebíči, referát životního prostředí, souhlasil s kolaudací skládky a uvedením do provozu a rovněž schválil provozní řád. 3. V souladu s tímto provozním řádem byl v r. 1996 do areálu skládky navezen odpad 51520 v množství, které představovalo jednu dvacetinu celkového množství odpadu určeného k likvidaci. 4. Postup společnosti nebyl referátem životního prostředí OkÚ Třebíč ani státním supervizorem v průběhu návozů nikterak zpochybněn, ačkoliv v dané době (r. 1996) bylo oběma institucema provedeno několik opakovaných kontrol skládky. 5. Referát životního prostředí OkÚ Třebíč od ledna 1997 protizákonně blokoval provoz skládky a opakované porušoval zákon, což dokládají i konečné verdikty ministrů Dr. Bursíka a Dr. Kužvarta. 6. Současný havarijní stav jde plně k tíži referátu životního prostředí OkÚ Třebíč, a to proto, že zcela úmyslně nechal dojít skládku do havarijního stavu, když má tuto ve své péči od října 1998 společně se správci konkurzní podstaty. 7. Společnost IH ENVI a. s. není majitelem skládky od srpna 1997 a v současné době je jedním z věřitelů v probíhajícím konkurzním řízení. V závěru pokládá firma IH ENVI a. s. otázku, zda je za stávající havarijní stav v areálu Pozďátek zodpovědný ten, kdo v nejlepší vůli a za mnoha finančních i dalších obětí se snažil vybudovat a provozovat na svou dobu mimořádně kvalitní provoz bezpečné likvidace ZN odpadů nebo ten, kdo naprosto bezprecedentním způsobem použil kulatých razítek a následně nedokázal sám zajistit alespoň minimální péči o zařízení a navíc blokoval i nadále blokuje pozitivní řešení. A vzhledem k tomu, že se od této doby o areál skládky nikdo nestará (a to vč. Okresního úřadu Třebíč) je stav skládky takový jaký je! Za International Holding. ENVI, a. s.: Marcela Pelikánová, asistentka předsedy představ. a. s.
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů