zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Obaly a obalové odpady

09.10.2000
Odpady
Obaly a obalové odpady
Ke konci letošního roku vstoupí v platnost některé legislativní požadavky na obaly
Ke konci letošního roku vstoupí v platnost některé legislativní požadavky na obaly výrobků, které se budou dotýkat velkého počtu výrobců i dovozců. Z tohoto důvodu přinášíme výtah z odpadového zákona a souvisejících předpisů, týkající se obalů a obalových odpadů. - Výrobci a dovozci zboží nesmí uvádět na trh výrobky, jejichž nespotřebované části a obaly nebo odpady z nich nelze dále využít nebo zneškodnit způsobem, při kterém vliv na životní prostředí nepřesahuje míru stanovenou zvláštními předpisy. - Výrobci a dovozci obalů musí zajistit, že součet obsahu olova, kadmia, rtuti a šestimocného chromu v používaných obalech nesmí, s výjimkou skla, překročit 250 ppm do 30. června 1999 a 100 ppm do 30. června 2001. - S účinností od 1. ledna 2008 je zakázáno vyrábět a dovážet obaly zhotovené z polyvinylchloridu (PVC) a výrobky v takovýchto obalech. - Výrobci a dovozci zboží jsou povinni uvádět v průvodní dokumentaci výrobku, na obalu, v návodu na použití nebo jinou vhodnou formou informace o způsobu využití nebo zneškodnění obalů a nespotřebovaných částí výrobků. Značení materiálové identifikace musí být na obalu nebo jeho etiketě dobře viditelné, snadno čitelné, náležitě odolné, trvanlivé, a to i po otevření obalu. Značení materiálové identifikace se provádí grafickou značkou a číselným nebo abecedním kódem podle ČSN 77 0052. Pokud bude obal sloužit jako přepravní, musí jeho značení odpovídat zvláštním předpisům. - Výrobci a dovozci obalů a obalových materiálů jsou povinni zajistit, aby nejpozději do 31. prosince 2000 byl obalový odpad využíván a recyklován. Obaly, obalové materiály a odpady z použitých výrobků a obalů zpětně odebrané v jednom kalendářním roce je nutno nejpozději do konce následujícího kalendářního roku využít a recyklovat v následujícím rozsahu: podíl využívaného obalového odpadu z veškerých obalových materiálů obsažených v obalovém odpadu musí od 1. ledna 2001 činit nejméně 35 % hmotnostních a podíl recyklovaného obalového odpadu z veškerých obalových materiálů obsažených v obalovém odpadu musí od 1. ledna 2001 činit nejméně 15 % hmotnostních.. - Každá osoba, která uvede na trh obal, na který se vztahuje povinnost zpětného odběru, zajišťuje, aby tento výrobek nebo obal byl po jeho použití zpětně odebírán bez nároku na úplatu Zpětnému odběru podléhají tyto obaly: 1. Spotřebitelské obaly, tj. obaly splňující požadavky prodeje zboží spotřebiteli (např. krabice, láhve, plechovky). 2. Přepravní obaly, tj. obaly splňující požadavky na zajištění přepravy, manipulace a skladování zboží (například sudy, bedny, pytle), plní-li obal úlohu spotřebitelského i přepravního obalu, je považován za přepravní obal. 3. Skupinové a obchodní obaly, pokud nespadají pod bod 1 nebo 2, tj. obaly a obalové materiály umožňující vhodné seskupení spotřebitelských obalů pro snadnou manipulaci, prezentaci a prodej baleného zboží (například lepenkové bedny, přebaly). Výrobci, dovozci a prodejci jsou povinni plnit povinnosti týkající se zpětného odběru použitých obalů nejpozději do 27. ledna 2002. Obalů a obalových odpadů se dotýkají následující právní předpisy z oblasti odpadového hospodářství: Zákon ze dne 13. května 1997 o odpadech, ve znění zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 352/1999 Sb. a zákona č. 37/2000 Sb., 125/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady, 338/97 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam výrobků a obalů, na něž se vztahuje povinnost zpětného odběru, a podrobnosti nakládání s obaly, obalovými materiály a odpady z použitých výrobků a obalů ze dne 27. ledna 1999, 31/1999 Sb. Další informační zdroje k této problematice: Ekokom a.s. Ministerstvo životního prostředí Český ekologický ústav Syba - obalová asociace Radek Janoušek
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí