Úterý, 5. prosince 2023

Materiály předložené ministrem životního prostředí na jednání vlády ČR dne 9. července 2001

O obalech
Materiály předložené ministrem životního prostředí na jednání vlády ČR dne 9. července 2001
Strategie financování implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech Tento materiál předložil ministr životního prostředí na základě usnesení vlády ČR č. 66/2001 k návrhu opatření vyplývajících z Pravidelné zprávy Evropské komise 2000 o pokroku ČR v procesu přistoupení ze dne 17. l. 2001. Pro tuto směrnici požaduje Česká republika přechodné období do 31. prosince 2005, což Evropská unie ve společné pozici dne 30. května 2001 akceptovala. Během přechodného období musíme dosáhnout cílových parametrů pro využití a recyklaci obalového odpadu (technologie třídění; recyklace plastů a papíru; vybavení spaloven na využití energie) s minimálním dopadem na obyvatelstvo a ekonomiku jako celek. V předloženém materiálu se preferuje tzv. integrovaný model (řešení obalového odpadu jako integrální součásti celkového odpadového toku), který počítá s aktivní spoluprací podnikatelů s obcemi a se zamezením neúnosných dopadů na ekonomiku. Celkové požadované investice soukromých subjektů a obcí na implementaci této směrnice činí pro období pěti let přibližně 10 mld. Kč, z toho asi 4,8 mld. Kč přímo souvisí s obaly. Dodatečné neinvestiční náklady se pro toto období odhadují asi na 3 mld. Kč. Podle našich analýz se tyto náklady promítnou do ceny výrobků jejím zvýšením o cca 0,1 %. Zdroj: Tisk. zprávy MŽP
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů