Úterý, 5. prosince 2023

Tendry

Tentokrát 3
Tendry
Uzbekistan - Tashkent Municipal Solid Waste Management Project - Procurement of Transfer Station/Landfill Vehicles for Tashkent Solid Waste Management Project Stav tendru: vypsaný tendr Banka: Evropská banka Datum uzávěrky: 01.10.2001 Popis: Projekt nakládání s pevnými odpady v Taškentu. Dodávka navážkových vozidel: 32 dl. dálkové nákladní automobily pro dopravu odpadu v tlakotěsném kontejneru (25 t, 30 m3) z překládací stanice na skládku. Tendrová dokumentace proti poplatku USD 200.00 nebo ekv. v konvertibilní měně. Bankovní spojení: Account No: 227929 USDBCUR04 code 00407 at Main Operational Branch National Bank of Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan (SWIFT code NBFA UZ 2X) Tendrová jistina 2 % nabídkové ceny. Kontakt: Project Implementation Unit Khokimiyat of Tashkent City Republic of Uzbekistan, Tashkent 700027, Druzhba Narodov Square, House No. 1a, Floor 3, room 47 Fax : (99871) 133-25-07 Telephone : (99871) 144-48-49, (998712) 45-75-32 Contact name : Mr. Rustamov, Gafur Daniyarovitch Bosnia and Herzegovina - Environmental Infrastructure Protection Stav tendru: návrh projektu Banka: Světová banka Datum uzávěrky: neuvedeno Popis: Žádost o úvěr IDA ve výši 10 mil. USD na projekt ochrany životního prostředí: nakládání s odpady, likvidace divokých skládek, nákupy patřičných zařízení, posílení institucí, rozvod vody a kanalizace na venkově. Ekologická kategorie B. Konzultantské služby budou požadovány. Kontaktní adresa: Ministry of Planning and Environment, 71 000 Sarajevo Titova 9a, Bosnia and Herzegovina, Tel: (387-71) 663 548 or (387-71) 522-677, Fax: (387-71) 473-124, Contacts: Ramiz Mehmedagic, Minister; Mladen Rudez, Assistant Minister, Department of Environmental Protection Croatia (Hrvatska) - Environmental Rehabilitation Project - Environmental Protection Studies - Mobile Unit for Waste Disposal by Injection into Deep Wells - Consultancy Services Stav tendru: výzva k projevení zájmu Banka: Evropská banka Datum uzávěrky: 17.09.2001 Popis: Ekologický projekt INA - *Studie ochrany životního prostředí - mobilní jednotka pro nakládání s nebezpečnými odpady, injektáže do negativních hlubinných vrtů. Požadované konzultantské služby: studie ochrany životního prostředí pro 5 chorvatských regionů: vyhodnocení stávajícího vlivu ropných zařízení vlastněných INA na životní prostředí, návrh možných ochranných opatření a monitorovacích mechanismů; určení technologického procesu pro nebezpečný odpad od místa vzniku až do místa uložení/zpracování, zejm. v hlubinných geologických útvarech; analýza relevantních rysů injektáží do vybraných vrtů a geologických formací, zařízení vrtu, bezpečnostní a ekologická opatření pro vrty. Hlavní cíl: analýza přijatelnosti injektáží do hlubinných vrtů z hlediska ekologie. Mobilní jednotka (separátní dodávka INA) má být využívána pro přípravu a zpracování nebezpečných odpadů (drcení, mixáž s vhodnou suspenzí, viskózní odpadní kal má být injektován do geologických formací vysokotlakými čerpadly). Kritéria účasti: profil společnosti/joint venture příp. jiného právního subjektu, organizace, lidské zdroje; detailní popis dřívějších prokazatelných zkušeností s obdobnými projekty v posledních pěti letech vč. jejich alokace. Informace nemá přesáhnout 25 stránek. 3 kopie výše uvedené informace v angličtině v zalepené obálce s označením "Expression of Interest for SN-7785/01 EBRD 17/N - Environmental Protection Studies "A Mobile Unit for Waste Disposal by Injection into deep Wells" zaslat na níže uvedenou adresu: INA-Industrija nafte d.d. attn. Ivan Tošić/Melita Predojević Avenija Većeslava Holjevca 10, P.P. 555, 10002 Zagreb, Croata Kontakt pro bližší informace: INA-Industrija nafte d.d. Mr. Ivan Tošić, Procurement Manager Avenija Većeslava Holjevca 10, P.P. 555, 10002 Zagreb, Croata Tel: +385 1 64 51 891 Fax: + 385 1 64 52 116 E-mail: ivan.tosic@ina.hr nebo INA-Industrija nafte d.d. Mrs. Melita Predojević Avenija Većeslava Holjevca 10, P.P. 555, 10002 Zagreb, Croata Tel: +385 1 64 50 322 Fax: + 385 1 64 52 116
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů