Středa, 6. prosince 2023

Toxické odpady nepatří do vody

Kyselina a těžké kovy ze skládky unikají již pátým rokem
Toxické odpady nepatří do vody
"Z potoka, kterým teče kyselina, zmizel život, zvěř v jeho blízkosti hyne, voda ze studní se nedá pít - taková je realita v okolí skládky nebezpečných odpadů v Pozďátkách, která byla při svém vzniku považována za zcela bezpečnou. Stačilo několik let nezodpovědného jednání lidí a změnila se v noční můru." POZĎÁTKY U TŘEBÍČE - Děti Země se dnes obrátily dopisy na ministra životního prostředí Miloše Kužvarta a poslance Krajského zastupitelstva kraje Vysočina se žádostí, aby se zasadili o urychlené řešení problému skládky nebezpečných odpadů v Pozďátkách, která již po několik let obtěžuje své okolí průsaky kyselých vod s obsahem těžkých kovů. Zároveň označily Děti Země areál skládky nebezpečných odpadů v Pozďátkách výstražnými cedulemi jako místo toxického znečištění. "Kyselina a těžké kovy ze skládky unikají již pátým rokem a státní instituce situaci stále jen monitorují a čekají na vyjasnění majetkoprávních poměrů. Trpělivost dochází především lidem, kterým toxický odpad znečistil zdroje pitné vody," říká tisková mluvčí Dětí Země, Ivona Půlkrábková. Dnešní akce se zúčastnila i paní Hedvika Syrová z Dobré Vody, obce, která kvůli havarijnímu stavu skládky přišla o veškeré zdroje pitné vody. "A s novým vodovodem na nás zapomněli," postěžovala si paní Syrová. Skládka v Pozďátkách je ukázkou nezodpovědného nakládání s toxickými a nebezpečnými látkami. V České republice zatím nemají firmy povinnost sdělovat úřadům natož potom veřejnosti přesný obsah nebezpečných chemických látek v odpadu, který produkují. Aby bylo možné do budoucna podobným případům předcházet, je potřeba takovou povinnost uzákonit. "Proto Děti Země krajské zastupitele také požádaly, aby podpořili zákon o integrované prevenci znečištění1 zavádějící právo na informace o toxických látkách2 do české legislativy," vysvětluje širší kontext dnešní akce v Pozďátkách vedoucí projektu Budoucnost bez jedů3, RNDr. Jindřich Petrlík. Přestože zodpovědnost za velkou ekologickou havárii nese dnes již pravděpodobně zaniklá firma, která by měla zaplatit i za její likvidaci, myslí si Děti Země, že by od řešení problému neměl dávat v daném momentě ruce pryč ani stát. "Svůj díl odpovědnosti za současný stav může mít i nedůslednost Fondu národního majetku při vedení výběrového řízení na likvidaci staré ekologické zátěže v Precheze Přerov. Cca 10 000 tun odpadu z tohoto závodu, který obsahoval značné množství volné kyseliny sírové, bylo zavezeno právě do Pozďátek," doplňuje Petrlík. Zahrnuli jsme proto Pozďátky do naší akce "60 dní za čistou zemi, vzduch a vodu" a budeme se snažit přimět stát k větší aktivitě. Tisková zpráva Dětí Země
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů