Úterý, 5. prosince 2023

IENICA: projekt EU zaměřený na obnovitelné zdroje surovin

IENICA: projekt EU zaměřený na obnovitelné zdroje surovin
IENICA, Interactive European Network for Industrial Crops and their Applications, je projekt financovaný Evropskou komisí, Generálním ředitelstvím pro výzkum. Byl zahájen v únoru 1997, financování z prostředků 5. rámcového programu začalo v dubnu 2000 a projekt poběží do r. 2003. Hlavním cílem projektu IENICA je vytvoření sítě mezi jinak nezávislými organizacemi a iniciativami, které se podílejí na vývoji obnovitelných materiálů z plodin pěstovaných v Evropě, tj. v 15 státech EU, dále ve státech čekajících na vstup do EU a ve spolupracujících státech (Izrael, Švýcarsko, USA, Kanada). V současné době je k dispozici řada informací o tom, že lze řadu nepotravinářských produktů vyrábět z plodin, což umožňuje omezování neobnovitelných zdrojů. Dosud chyběly informace, které by usnadnily orientaci na trhu. Jedním z cílů projektu IENICS je usnadnit výměnu informací mezi klíčovými partnery, tj. průmyslem, vládními složkami, vědci/technology. Pomocí tohoto projektu bude možné zjistit, jaké je poptávka po jednotlivých produktech na trhu a jaké jsou možnosti jejich zajištění prostřednictvím nepotravinářských surovin. Síť IENICA umožňuje získat ucelený přehled o situaci v “agri-industrial” materiálech v Evropě. Internetová adresa pro přístup do sítě je www.ienica.net. Jsou zde k dispozici souhrnné zprávy o produkci plodin k získávání oleje, vláken, speciálních složek, sacharidů, proteinů. V databázi plodin IENICA lze nalézt informace pro řadu plodin, a to z hlediska pěstování v EU, výzkumu zaměřeného na příslušnou plodinu, situace na trhu, výživových hodnot, jsou uvedena užitečná internetová spojení, kontakty aj. Zdroj: www.ienica.net
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů