Úterý, 5. prosince 2023

Ministerstvo vyčkává, lyžaři nevědí, kam letos pojedou

Ministerstvo vyčkává, lyžaři nevědí, kam letos pojedou
Ovčárna Na prahu zimy není vůbec jisté, kolik vleků se rozjede na Ovčárně. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) otálí s řízením o výjimce pro provoz vleku C v Národní přírodní rezervaci Praděd; vlastník šlepru Josef Figura čeká na rozhodnutí od letošního června a trvá na tom, že jde o nové správní řízení, které nelze spojovat s verdiktem bývalého ministra Miloše Kužvarta. Je to už rok, co Kužvart rozhodl o zrušení vleku C a zkrácení dalších dvou vleků A a B v horní části v lokalitě Petrových kamenů. Figura verdikt pro vlek C napadl žalobou a Vrchní soud v Praze 1. listopadu žalobě vyhověl. Řízení o výjimce pro druhý nejdelší vlek na Ovčárně se tím vrací na samý začátek - tedy teprve vrátí, jakmile se rozhodnutí Vrchního soudu doručí oběma stranám. To se doposud nestalo. \"Nejsou nám zatím známy důvody, pro které bylo rozhodnutí ministra Kužvarta zrušeno, a nelze tedy odhadnout, jaká pochybení bude nutno napravit,\"uvedla mluvčí ministerstva Karolína Šůlová. Bude to asi běh na dlouhou trať: ministerstvo musí o rozhodnutí soudu informovat všechny účastníky řízení a pak vyčkat na jejich stanoviska. Mluvčí potvrdila, že MŽP současně vede další správní řízení o výjimce pro vlek C a k němu náležející sjezdové tratě, jenže z důvodu hospodárnosti zřejmě obě řízení sloučí. \"Správní orgán bezdůvodně protahuje lhůty správního řízení - na to má 90 dnů. Z nepochopitelných důvodů třeba otálel s vyrozuměním občanských sdružení o zahájeném řízení a přiznává jim postavení účastníka až v srpnu a září! Spojovat obě řízení je irelevantní,\"soudí Josef Figura. Ví, že před měsícem udělal fatální chybu: navrhl totiž ministerstvu, aby se zatím neotevírala turistická sjezdovka na \"céčku\", ale pouze její závodní část, přestože poškozená místa na trati už sanoval podle návodu Správy Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. A ustoupil ještě víc. \"Pokud není z hlediska ochrany přírody ořez a skácení větví a stromů - z důvodu bezpečnosti a předcházení těžkých a smrtelných úrazů - přijatelný, pak na tomto požadavku netrvám,\"napsal v dopisu z 9. října. Janovický správce Lesů ČR Vojtěch Jagoš přitom opakovaně, mimo jiné na workshopu poradního sboru Krajského úřadu Moravskoslezského kraje pro cestovní ruch, ale i písemným stanoviskem ministerstvu životního prostředí, ořez větví i skácení souší a několika zdravých smrků podél sjezdovek doporučuje. Z hlediska lesnického jde o nevýznamný zásah do porostu a není možné vynucovat omezení, která mají za následek těžká i smrtelná zranění osob. Územní plán VÚSC Jeseníky počítá s rozšířením závodních sjezdovek na bezpečnou šíři 45 metrů, v turistické části na pětadvacet metrů, bezpečnostní pás podél šlepru žádá osm metrů šíře. Turistická a závodní část sjezdovky C ústí před dolní stanicí vleku do hrdla s průjezdnou šíří zhruba osm metrů. \"To je bezpochyby místo, kde může docházet ke zbytečným úrazům,\"říká Figura. Ministerstvu předložil katastrální mapu s vyznačením, jak by měla sjezdovka vypadat po rozšíření: skáceno by mělo být asi pět desítek souší a smrků. Navíc právě na VÚSC Jeseníky Josef Figura postavil svůj podnikatelský záměr a získal pro něj úvěry: \"Sociální zázemí na Ovčárně i vlek C, který dovolil větší rozptyl lyžařů na sjezdovkách, jsem stavěl na společenskou objednávku státní ochrany přírody. Stát mě teď omezuje na vlastnických právech a zabraňuje mi podnikat.\" \" Sociální zázemí na Ovčárně i vlek C, který dovolil větší rozptyl lyžařů na sjezdovkách, jsem stavěl na společenskou objednávku státní ochrany přírody. \" Josef Figura Zdroj: Zlínské noviny
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů