CHKO Blanský les

21. června 2004

Příroda

CHKO Blanský les
V dnešním pokračování seriálu o Chráněných krajinných oblastech České republiky zamíříme do jižních Čech, severně od památek a nádhernými vltavskými meadry proslaveného Českého Krumlova, do oblasti nazývané Blanský les.

CHKO Blanský les se rozkládá v šumavském podhůří v přírodně velmi zachovalém území na rozloze 212,35 km2 a byla vyhlášena v roce 1990 za chráněnou krajinnou oblast. Ochranu přírody a krajiny vykonává Správa Chráněné krajinné oblasti Blanský les ve Vyšném u Českého Krumlova. V CHKO je zřízeno deset přírodních rezervací, z toho jedna národní a sedm přírodních památek a najdeme zde také tři naučné stezky: Vyšenskými kopci, druhou z Třísova přes Dívčí Kámen do Holubova a v letošním roce připravovanou stezku Brložskem. V Josefské věži na Kleti bude vedle stálé přírodovědné expozice otevřena dlouhodobá výstava Staré mapy Blanského lesa.Mikroregion Blanský les - podhůří, ležící v Českobudějovické pánvi, se na jihozápadě opírá o mohutný, rozložitý horský masiv s rozhlednou a vysílacím stožárem na vrcholu hory Kleť.Nejvyšším místem CHKO je dominanta hory Kletě s nadmořskou výškou 1084 m a nejnižším místem je řeka Vltava (420 m), která odvodňuje téměř celé území CHKO. Středem oblasti protéká Křemežský potok. Na jihu patří k významným tokům Polečnice a Chvalšinský potok. V podloží převládá granulit, jižní části jsou tvořeny převážně krystalickými vápenci, spolu s erlány a amfibolity. Středem oblasti se táhne nepravidelné pásmo serpentinitů. Více než polovina území CHKO je pokryta lesními porosty, z nichž nejvýznamnější jsou smíšené podhorské lesy s převahou buku.Původní rostlinný pokryv Blanského lesa byl ve většině tvořen bučinami. V průběhu kolonizace byly, jako ostatně na celém území, částečně vytěženy a v uplynulých dvou staletích je nahradily kulturními porosty smrku a borovice. Na značné části plochy, zejména na severních svazích, se však původní bučinové porosty v původní formě zachovaly dodnes. Místy je do bukových porostů vmíšena v menší míře jedle.Výskyt rostlin a živočichů je všeobecně podmíněn existencí rozsáhlých bukových lesů, v jejichž bohatém podrostu můžeme nalézt mařinku vonnou, věsenku nachovou, hluchavku žlutou, lýkovec jedovatý, vraní oko čtyřlisté a mnohé další. Z ptáků je zastoupena silná populace holuba doupňáka, vyskytuje se zde jeřábek lesní, lejsek malý i černohlavý.Zoologicky a botanicky zajímavé jsou i ostrůvkovitě se vyskytující reliktní bory na hádcích a při jižním okraji oblasti čočky krystalických vápenců. Nejvýznamnější lokality těchto vzácných stanovišť jsou zvlášť chráněny. Kromě přírodních krás je Blanský les bohatý i na historické památky a lidovou architekturu. K nejvýznamnějším patří cisterciácký klášter Zlatá Koruna s kostelem ze 13. stol., dále zřícenina rožmberského hradu Dívčí Kámen, na Brložsku zbytky nedostavěného pozdně gotického kláštera v Kuklově. Zajímavé je rovněž keltské oppidum u Třísova (Archeologické výzkumy v regionu Český Krumlov). Mezi památkami lidové architektury vyniká obec Holašovice. Blanský les poskytuje ideální podmínky pro sport a rekreaci v každém ročním období. Z Kleti je za dobré viditelnosti, nejlépe brzy ráno nebo v podvečer, možné pozorovat nejen přilehlou krajinu, ale i panorama vzdálených Alp. K rozhledně byla po stu letech přistavěna Tereziina chata s restaurací a počátkem 60. let nejvýše položená hvězdárna v Čechách (1070 m n. m.), mezinárodně známá výzkumem planetek a komet. Vrchol je přístupný sedačkovou lanovkou z parkoviště v Krásetíně.
Zdroj:Haló noviny
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů