Pátek, 9. prosince 2022

Kraj chce energii ze skládek komunálního odpadu

26. března 2009
Kraj chce energii ze skládek komunálního odpadu

Využívat zbylou směs komunálního odpadu pro energetické účely si bere za své nový projekt, který vzniká v těchto dnech v našem kraji. Měl by být pod patronací nově vznikajícího Krajského integrovaného centra nakládání s odpady (KIC), na jehož vzniku se shodl kraj společně s pěti městy regionu - Ostravou, Karvinou, Frýdkem-Místkem, Havířovem a také Opavou.
Předpokládaná kapacita tohoto moderního zařízení, které by mělo být v následujících 6 letech postaveno na území kraje, konkrétně v lokalitě Barbora poblíž Karviné, je zhruba 190 tisíc tun komunálního odpadu za rok s celoroční výrobou elektrické energie a tepla. Zařízení vyjde bezmála na 5 miliard korun. Mimo finančních prostředků z Evropské unie kraj předpokládá využití úvěru např. z Evropské investiční banky a peněz z vlastních zdrojů. Zařízení pro energetické využívání komunálního odpadu si na splátky úvěru podle náměstka hejtmana Miroslava Nováka vydělá prodejem tepla a elektrické energie a příjmem plateb za zpracování odpadů.
Ročně vzniká v České republice přibližně 30 miliónů tun odpadů, z toho zhruba 4 milióny tun zaujímá komunální odpad. Komunální odpady tedy představují necelých 15% celkového množství odpadů, které u nás vznikají. Přesto je s nimi nejvíc starostí. Většina se ukládá na skládkách, pouze zhruba 400 tisíc tun, tedy pouhých 10 %, se energeticky využívá. Česká republika v tomto ohledu zaostává za ostatními státy Evropy. Milióny tun komunálního odpadu, které skončí ročně na skládkách, by přitom mohlo v energetice nahradit stejné množství hnědého uhlí.
„Evropa dokázala, že jiné opravdu účinné cesty než energetického využívání odpadů, není. Dokonce i tříděný odpad končí ve spalovnách, pouze je ta cesta dražší,“ vysvětluje náměstek Novák. „Jsem přesvědčen, že problém stále se zvětšujících skládek komunálních odpadů v naší republice je nutné řešit opravdu rychle. Plánovaná výstavba zařízení pro energetické využívání komunálního odpadu je nejen podle mne nejideálnějším řešením. Navíc energetickým využitím odpadů získáme teplo a elektrickou energii a zároveň ušetříme až 90 % objemu skládek,“ dodává Miroslav Novák s tím, že energie z odpadů je moderním trendem podporovaným Evropskou unií.
Vyrábět energii z odpadu je výhodné. Většina z nás si už zvykla třídit doma plasty, papír a sklo. Všichni ale víme, že pokaždé zůstane nevábný zbytek, který už se dotřídit ani recyklovat nedá, skončí v popelnici a posléze na skládce. Bohužel zařízení pro energetické využívání odpadu, lidově spalovny, mají v České republice všeobecně špatnou pověst.
Spálením odpadu zcela jistě vznikají znečišťující i nebezpečné látky. Podobné či stejné látky se však uvolňují i u nás doma, ať již z kamen, z motorů aut nebo při táboráku. Rozdíl je v tom, že ve spalovně jsou veškeré znečišťující látky nepřetržitě kontrolovány a jsou zde vysoce výkonná a spolehlivá zařízení, která tyto látky bezpečně zachytí. Obecně platí, že spalovny jsou nejhlídanějšími provozy.
„Množství znečišťujících látek v odcházejících spalinách je zanedbatelné a dá se srovnat se spalinami, které odcházejí z výtopny na zemní plyn, která je považována za nejčistší zdroj energie. Čistá energie ze spalovny nahradí teplo dnes vyráběné v klasické teplárně z černého uhlí,“ dodává Miroslav Novák s tím, že paradoxní je, že i přes veškeré výhody pro životní prostředí, podporu ministerstva životního prostředí stavba doposud nemá. Právě toto „zelené“ ministerstvo totiž kraji blokuje možné dotace z evropských peněz.

Autor článku: Michal Kubíček

http://ostravskenoviny.cz/

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů