Pátek, 2. prosince 2022

Sběrné (separační) dvory v Pardubicích a okolí

7. dubna 2009
Sběrné (separační) dvory v Pardubicích a okolí

Provoz separačních dvorů - Pardubice a okolí

Separační dvory na území města Pardubic provozují Služby města Pardubic a.s. ve spolupráci s Magistrátem města Pardubic.
Na separačních dvorech mohou občané v průběhu celého roku, po předložení dokladu o úhradě poplatku za svoz odmovního odpadu, zdarma odložit následjící druhy vytříděného odpadu do celkového objemu 200 l od občana za týden:

- sklo, plastový a kovový odpad a na některých sběrných dvorech papírový odpad
- kompostovatelný odpad (zeleň ze zahrádek, listí, větve, dřevěný odpad, aj.)
- stavební demoliční odpad (čistástavební suť do 300 kg za měsíc)
- velkoobjemový odpad z domácností (starý nábytek, matrace, koberce a jiné zařízení)
- vyřazené chladničky, mrazničky a televizory
- olověné akumulátory (utobaterie z osobních automobilů) a galvanické články
- pneumatiky z osobních automobilů bez disků

Na území města Pardubic přijímají následující sběrné dvory odpad v těchto dnech a hodinách:

DRAŽKOVICE, AREÁL PŘEKLADIŠTĚ ODPADU
pondělí, úterý, čtvrtek, pátek od 6.30 do 15.00 hodin
středa od 6.30 do 17.00 hodin

HŮRKA, AREÁL SmP a.s.
úterý a čtvrtek od 13.00 do 17.00 hodin
sobota od 8.00 do 12.00 hodin

NEMOŠICE, UL.OSTŘEŠANSKÁ
úterý, středa a čtvrtek od 13.00 do 17.00 hod
Sobota od 8.00 do 12.00 hod

PARDUBIČKY, UL.PRŮMYSLOVÁ
úterý a čtvrtek od 12.00 do 17.00 hodin
sobota od 8.00 do 12.00 hodin

ROSICE NAD LABEM, UL.J.K.TYLA
pondělí a středa od 13.00 do 17.00 hodin
sobota od 8.00 do 12.00 hodin

OHRAZENICE, UL.POHRÁNOVSKÁ
pondělí a středa od 13.00 do 17.00 hodin
sobota od 8.00 do 12.00 hodin

SVÍTKOV, ZA AREÁLEM PLYNOSTAVU
pondělí, středa a pátek od 13.00 do 17.00 hod
sobota od 8.00 do 12.00 hod


Pro podnikatelské subjekty je možnost odevzdat odpad za poplatek ve sběrném dvoře v Dražkovicícch.

Bližší informace o provozu těchto separačních dvorů jsou k dispozici na adrese:
Služby města Pardubic a.s.
Hůrka 1803, 530 02 Pardubice
tel.: 466 260 835, 777 612 403

ZDROJ:http://www.odpadypk.cz/dvory.htm

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů