Neděle, 27. listopadu 2022

Zelená úsporám - máte šanci?

13. května 2009
Zelená úsporám - máte šanci?
Mediální masáž, kterou prožíváme, česká kotlina dlouho nezažila. Není snad nikoho, kdo by nevěděl, co je schováno pod heslem "Zelená úsporám".

Z tiskových zpráv Bursíkova ministerstva mnozí nabyli dojmu, že získat dotace na zateplení nebude problém. Vlastně stačí o ně "jen" požádat.

Jsem bohužel jiného názoru. Opírám jej o praktickou zkušenost s tímto programem, kterou jsem učinil v rámci brněnských stavebních veletrhů. Účastnil jsem se činnosti Poradenského centra ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků), které sousedilo se stánkem Státního fondu životního prostředí - realizátora zelených úspor.

Bylo zajímavé sledovat nadšené vlastníky rodinných domů listující v zelených brožurkách, jak se těší na první skutečnou podporu, které se jim od státu dostane. Někteří z těchto šťastných pak navštívili i stánek ČKAIT a využili služeb v něm působících odborníků. Samozřejmě došlo i na debatu o možnostech na realizaci jejich plánů v souvislostech s požadavky programu Zelená úsporám.

Všech devět lidí, se kterými jsem hovořil, bylo po podrobném probrání jednotlivých podmínek programu zklamáno a konstatovalo, že nejsou schopni jeho požadavky splnit. Konkrétním důvodem byla v případě dílčího zateplení domu (žadatel je povinen realizovat minimálně tři z pěti uvedených opatření) skutečnost, že nejsou uznávána již provedená opatření.

Čím je to způsobeno? Dle mého názoru je tím vinen zpracovatel programu, který při jeho tvorbě, zcela odtržen od reality, nepřipustil jakoukoliv diskusi. A s vědomím své neomylnosti nastavil nereálné podmínky. Ministerstvo životního prostředí tvrdí, že program konzultovalo s odborníky. Dle dostupných informací program ale nebyl konzultován s pracovníky ministerstva pro místní rozvoj - přestože se jedná o zásadní zásah do oblasti bytové politiky; ministerstva průmyslu a obchodu - přestože se očekává nárůst stavební činnosti v řádu desítek miliard korun; a konečně ani ministerstva financí - přestože daňový výnos ze souvisejících činností nebude zanedbatelný. To, že podmínky programu nebyly konzultovány se zástupci majitelů domů a bytů, zmiňuji již jen na okraj.

Proto jsem přesvědčen, že by ministerstvo životního prostředí mělo co nejdříve přistoupit k revizi podmínek programu, která by byla výsledkem široké diskuse. Jinak se obávám toho, že oněch čtvrt milionu avizovaných příjemců dotace bude ministerstvo dlouho hledat.

Martin Hanák,
ředitel metodického odboru Svazu českých a moravských bytových družstev
Zdroj:HN
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů