Čtvrtek, 1. prosince 2022

Pozvánka na slavnostní vyhlášení nejlepšího ekologického zemědělce roku 2008

Vážení přátelé - ekologičtí zemědělci,  příznivci ekologického zemědělství,
spotřebitelé biopotravin, ochránci přírody a zvířat a všichni jim podobní, zveme Vás co nejsrdečněji  na slavnostní vyhlášení nejlepšího ekologického zemědělce roku 2008, jemuž bude v sobotu dne 30. 5. 2009 dopoledne  předáno ocenění

„Bartákův hrnec“.
14. května 2009
Pozvánka na slavnostní vyhlášení nejlepšího ekologického zemědělce roku 2008

Tento putovní pohár včetně  obvyklé finanční odměny – ošatky „zlaťáků“ - obdrží 
za loňský rok


Ing. Bedřich Plíšek,

ekologický ovocnář  z Vinice u Hořic v Podkrkonoší


Ing. Bedřich Plíšek je ekologický ovocnář již od roku 1994. První čtyři roky  hospodařil  v pronajatém 3,5 ha sadu. V roce 1999 vysadil svůj vlastní sad na výměře 5,22 ha. Je akreditovaným poradcem pro ekologické zemědělství, zaměřeným hlavně na ekologické ovocnářství a je i autorem řady publikací k této problematice. Přednáší o ekologickém ovocnářství v České republice i v zahraničí. Pořádá školení, vyučuje v kurzech, na zemědělských univerzitách a odborných školách. Je členem Evropského fóra ekologického ovocnářství a v této organizaci je i členem správní rady. Jeho sad navštěvují exkurze nejenom z ČR,  ale i ze zahraničí.

Biojablka čerstvá i zpracovaná prodává na českém trhu a částečně je exportuje. Produkty jsou: biojablka, biomošt jablečný, biojablka sušená, pálenka z biojablek tedy „biokalvados“..

Ing. Richard J. Barták, CSc. je v ČR nestorem ekologického zemědělství, v němž byl aktivní již déle před rokem 1989. Je mezinárodně uznáván, založil Nadaci rytíře Františka Horského, organizující i tuto akci a byl dlouhá léta  činný v IFOAM (Mezinárodní federaci hnutí ekologických zemědělců) a v dalších organizacích  českých i zahraničních. Po politické změně byl náměstkem ministra zemědělství v této funkci významně podpořil rozvoj českého ekologického zemědělství.
 
Těšíme se na setkání s Vámi v Plíškově ekologickém  libosadu ve Vinici

Ing. Richard J. Barták, CSc. a  Ing. Bedřich Plíšek
 


--------------------------------------------------------------------------------
„17. Bartákův hrnec“

Slavnostní ocenění nejlepšího ekologického zemědělce za rok 2008


Organizuje a cenu předává Nadační fond rytíře Františka Horského s  finanční podporou MZe ČR.

Účast přislíbil i  náměstek ministra zemědělství Ing. Jiří Urban.  Je zajištěna přítomnost dalších významných osobností, médií a různých ekologických organizací, bioproducentů a pod.

Hlavním ze tří zakladatelů Nadačního fondu rytíře Františka Horského (NFRFH),
je Ing. Richard Jan Barták, CSc.,nestor ekologického zemědělství v České republice.

Za rok 2008 byl jako nejlepší ekologický zemědělec vybrán Ing.  Bedřich Plíšek, průkopník ekologického ovocnářství v České republice. 

Program:

9.30–10.30 hod.  Příjezd a příchod hostů

10.30–11 hod. Přivítání a zahájení, B. Plíšek, R. J.  Barták a zástupce Mze.

11–12 hod. Předání ceny – „Bartákova hrnce“, proslovy slavnostních hostů.
  Založení „Klubu Hrncařů“ 

12–13 hod.  „Den otevřených dveří“ – prohlídka ekosadu s výkladem a diskusí.

13–14 hod. Oběd

Po obědě volná zábava, diskuse, k čemuž bude vyhrávat reprodukovaná hudba.

Během dne bude možno nakoupit a ochutnat různé bioprodukty z ekologického zemědělství a  hlavně z ovocnářství a vinařství. V prodeji bude i odborná literatura a různé regionální produkty.

Občerstvení – většina v biokvalitě.

Místo konání - Vinice 4, 508 01 Hořice v Podkrkonoší

Kontaktní osoby:

Ing. Richard Jan Barták, CSc., NFRFH, tel. 606 444 093
Ing. Bedřich Plíšek, ekologický ovocnář, tel.  602 104 853

Možnosti ubytování (zajišťují si sami účastníci):

Autokempy:
Autokemp a koupaliště, Milovice u Hořic 46, tel. 493 698 149
Autokemp „U věže“,  Hořice Maixnerova 1613, tel. 493 621 331

Hotely:
Hotel Dachova – Náhlovský Antonín, Hořice, Dachova 1792, tel. 493 622 361 – 4
Hotel Královský Dvůr, Hořice, Nám. Jiřího z Poděbrad 267, tel.493 624 527

Dále je možno použít i vlastní stany postavené přímo v libosadu Ing. B. Plíška


 

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů