Čtvrtek, 1. prosince 2022

Soutěž „Volá tapír, třiďte papír“ pro školy má za sebou úspěšně svůj první ročník: děti přinesly více jak 63 tun starého papíru.

13. května 2009
Soutěž „Volá tapír, třiďte papír“ pro školy má za sebou úspěšně svůj první ročník: děti přinesly více jak 63 tun starého papíru.

V říjnu roku 2008 Odbor životního prostředí Magistrátu města Olomouce (OŽP MmOl), Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce a Technické služby města Olomouce, a.s. (TSMO) společně vyhlásili soutěž pro školy ve sběru starého papíru nazvanou „Volá tapír, třiďte papír“. Záměr oddělení odpadového hospodářství a péče o prostředí tohoto odboru byl prostý: systematicky podpořit a pozitivně ovlivňovat recyklaci odpadů ve městě Olomouci. Je to příklad svědčící o mimořádně aktivním přístupu Statutárního města Olomouce v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí. Díky podpoře OŽP a TSMO mohla také soutěž pokračovat i v době ekonomického ohrožení výkupu starého papíru zpracovatelskými firmami. Právě tato podpora, zajišťující smluvené ceny za sběr papíru, byla školami vysoce oceněna.

Statutární město také podporuje činnost Sluňákova, centra ekologických aktivit města Olomouce. Právě v problematice předcházení vzniku odpadů a jejich následného třídění spolupracují OŽP a Sluňákov již mnoho let. Toto společná snaha zahrnuje informování škol o odpadech v rámci všech denních i pobytových programů probíhajících na Sluňákově, tradiční odpadové olympiády, metodické materiály pro školy, výstavy,  informační brožury, konkrétní příklady třídění v nízkoenergetickém domě, tematická divadelní i filmová představení, veřejné kampaně podle potřeb OŽP. Důležitý je osobní kontakt s příjemci informací a také doplnění informací a údajů o konkrétní aktivity a využití prožitku při kultivaci vztahu lidí a přírody.

Technické služby města Olomouce, a.s. s podporou OŽP garantovaly školám uhrazení výkupních cen, pracovníci TSMO po celou dobu soutěže zajišťovali přistavení kontejnerů a svoz odpadu ze škol, vážení a evidenci odevzdaného množství papíru. Svůj servis nabízely TSMO k plné spokojenosti škol.

Do soutěže se přihlásilo 12 škol (1 mateřská, dvě střední a devět základních). V období od října 2008 do dubna 2009 vybrali školáci přes 63 tun starého papíru. První tři školy, které nasbíraly nejvíce starého papíru, byly vyhlášeny na Ekojarmarku 1. 5. 2009 v 10:30 na Horním náměstí v rámci programu festivalu Ekologické dny Olomouc 2009. Putovní pohár a finanční dotaci 12000,-Kč za vítěznou ZŠ a MŠ Gorkého převzal učitel Jiří Marvan, který sběr na škole organizoval. Průměr na žáka této školy byl více jak 93 kg papíru. Nejvíce papíru mezi všemi zúčastněnými žáky na všech školách zajistil žák ZŠ Gorkého Daniel Grégr (1,5 t papíru). Druhá skončila ZŠ a MŠ v Nemilanech s odměnou 8000,-Kč a třetí byla MŠ Čapka Choda s odměnou 5000,- Kč. Odměněni též byli nejlepší sběrači papíru na všech zúčastněných školách a koordinátoři sběru odpadů z řad učitelů. Pro vítěznou školu byl vyroben putovní pohár, protože soutěž bude pokračovat i v příštím roce. Organizátoři věří, že se do ní přihlásí i další, dosud váhající školy v Olomouci.

Informace médiím:

Michal Bartoš

Sluňákov – centrum ekologických aktivit, o.p.s. 

602 70 81 81

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů