Neděle, 4. prosince 2022

Semináře o možnostech čerpání financí na zlepšení hospodaření s bioodpady vzbudily velký zájem

22. května 2009
Semináře o možnostech čerpání financí na zlepšení hospodaření s bioodpady vzbudily velký zájem

Od března do května tohoto roku proběhly v Plzni, Brně, Praze, Olomouci a Hradci Králové semináře “Dejte šanci bioodpadu – získejte finanční prostředky z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP)”. Semináře, kterých se zúčastnilo 440 zástupců obcí, firem a neziskových organizací z celé České republiky, byly pořádány občanským sdružením Ekodomov za podpory Ministerstva životního prostředí (MŽP). Semináře byly zaměřeny na možnosti financování projektů týkajících se nakládání s bioodpady z OPŽP. Vysoká účast na seminářích dokládá, že obce mají o zkvalitňování nakládání s bioodpady velký zájem.

„Pro zkvalitnění nakládání s odpady je v OPŽP vyčleněno 520 milionů EUR, které mohou čerpat obce i podnikatelé,“ uvedl jeden z přednášejících Ing. Petr Stejskal ze Státního fondu životního prostředí. Ve své přednášce účastníkům představil způsoby, jak z těchto prostředků čerpat pro konkrétní projekty. Obce tak mají příležitost se již nyní připravit na požadavky nového zákona o odpadech, který připravuje Ministerstvo životního prostředí. Připravovaný zákon o odpadech zvyšuje poplatky za ukládání odpadů na skládky a obcím stanovuje povinnost umožnit svým občanům oddělený sběr bioodpadu. Ze zdrojů OPŽP, konkrétně z Oblasti podpory 4.1 – Zkvalitnění nakládání s odpady, mohou žadatelé financovat např. vybudování systému pro separaci bioodpadů nebo výstavbu a vybavení kompostárny. Výše dotace činí až 90% nákladů.

„Hlavním důvodem odděleného sběru bioodpadu a jeho kompostování není jen zmenšení objemu skládkovaného odpadu, a tím zamezení vzniku skleníkových plynů ze skládek, ale také nutnost dodávat do půdy organickou hmotu, jejíž obsah díky intenzivnímu zemědělství dlouhodobě klesá. Úbytek organické hmoty v půdě způsobuje nejen snížení úrodnosti, ale také zvýšení vodní eroze půdy, nebezpečí povodní a další negativní jevy. Zamezit těmto jevům je možné právě kompostováním a aplikací kompostu na půdu.“ uvedl pořadatel a jeden z přednášejících Tomáš Hodek z o.s. Ekodomov. Jeho příspěvek doplňuje Ing. Petr Plíva z Výzkumného ústavu zemědělské techniky, který cenu živin v jedné tuně kompostu vyčíslil přibližně na 2000,- Kč. Tyto živiny nyní zbytečně končí na skládkách.

Semináře byly pořádány na jaře, aby měli účastníci dostatek času připravit své žádosti pro další výzvu Prioritní osy 4 Operačního programu životní prostředí, která bude vyhlášena v srpnu 2009.

Autor: Magdalena Férová

http://www.ekodomov.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů