Pátek, 2. prosince 2022

Energetické využívání odpadů je v ČR v plenkách

28. května 2009
Energetické využívání odpadů je v ČR v plenkách

Odpad je energie byl název semináře, který se uskutečnil v rámci veletrhu Watenvi. Tento projekt je financován ministerstvem průmyslu a obchodu. Cílem je přiblížit veřejnosti problém energetického využívání odpadu. 

„Energetické využívání odpadů Česká republika nutně potřebuje, je třeba stavět nové kapacity na energetické využívání odpadů (spalovny). Své závazky v tomto směru vůči Evropské unii nesplníme,“ řekla Jiřina Vyštejnová z pořádající organizace STEO. Podle ní v ČR fungují pouze tři spalovny: v Praze, Brně a v Liberci, které mají kapacitu na zpracování pouhých 600 tisíc tun odpadu. „Náš závazek do roku 2013 je, že nesmíme skládkovat dalších 1 400 tisíc tun,“ upřesnila Vyštejnová. Pro ilustraci například Švýcarsko, které má sedm milionů obyvatel, má přes třicet spaloven a nemá téměř žádné skládky. Totéž platí o severských zemích, Rakousku a Německu, kde už platí zákaz skládkování. STEO je organizací sdružující právnické a fyzické osoby, které se zabývají energetickým využíváním odpadů. Je společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, svazem měst a obcí ČR a Asociací krajů ČR hlavním partnerem projektu Odpad je energie.

„Máme radost, že na semináři byla velká účast, o tuto problematiku se zajímají zástupci veřejné správy, firem i krajských úřadů,“ poznamenala Vyštejnová. Technologie na zpracování odpadů se v ČR využívají minimálně. V současnosti se skládkuje až 80 procent komunálního odpadu. Novela směrnice EU o odpadech již počítá s pětistupňovou směrnicí o nakládání s odpady. Podle tohoto dokumentu budou všechny členské státy povinny zajistit sekundární využití odpadů. Půjde tedy především o primární recyklaci a nerecyklovatelný odpad bude použit k výrobě energie. Zajímavé je, že se Češi už naučili velmi dobře třídit odpad. Dokumentují to sběrná místa (ekologické dvory), jejichž kapacita je plně využívána. Souvisí to s růstem životní úrovně, přičemž má produkce komunálních odpadů rostoucí trend.

Tiskové středisko BVV

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů