Neděle, 27. listopadu 2022

Startuje 7. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova

2. června 2009
Startuje 7. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova
V období 9. – 29. června budou moci žadatelé předkládat projekty pro opatření Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům, Pozemkové úpravy, Další odborné vzdělávání a informační činnost, Podpora cestovního ruchu, Místní akční skupina, Realizace místní rozvojové strategie a Realizace projektů spolupráce.

Ministr zemědělství schválil dne 7. května příjem žádostí pro opatření 7. kola PRV, které bude probíhat v termínu od 9. 6. do 29. 6. 2009 do 13 hodin na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu.

Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013, je k dispozici:v elektronické podobě na internetové adrese ministerstva zemědělství www.mze.cz (rubrika Podpora z EU a národní dotace, podrubrika EAFRD – Program rozvoje venkova, podrubrika Opatření Programu rozvoje venkova/osa I, osa III, osa IV), na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova.

Z hlavních změn v 7. kole příjmu žádostí je důležité především doplnění Obecné části Pravidel o systém přechodných ustanovení, který umožní aplikovat novou úpravu určitých ustanovení plošně i pro žádosti administrované podle dřívějšího znění Pravidel, a to od data účinnosti aktualizovaných Pravidel. Přechodná ustanovení se budou týkat pouze procesních postupů, nelze je využít např. pro podmínky hodnocení a výběru projektů, a budou aplikována v případě zjednodušení postupu či zmírnění podmínek, tzn. pouze pro úpravy příznivější k žadatelům.

Další změny spočívají např. v možnosti podání žádosti v opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost v elektronické podobě, do jednotlivých podmínek bylo zakotveno již dříve schválené prodloužení lhůty pro předložení Žádosti z 18-ti na 24 měsíců a byla nastavena závazná lhůta pro proplacení dotace.

Ze změn v jednotlivých opatřeních jsou zásadní úpravy preferenčních kritérií v opatření I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům. Nově budou výrazně bodově zvýhodněni žadatelé-zemědělští podnikatelé, kteří budou zpracovávat zemědělskou produkci, a to 25-ti nebo 50-ti body v závislosti na podílu zemědělských příjmů na celkových příjmech. Obdobně se v opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu 5-ti body zvýhodní žadatelé, kteří mají schválenou a registrovanou potravinářskou výrobu v souladu s vyhláškou o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků, nebo jsou držiteli individuálního referenčního množství mléka pro přímý prodej.

Na webových stránkách SZIF byla zveřejněna Žádost o dotaci PRV pro opatření 7. kola příjmu žádostí PRV (opatření I.1.3., I.1.4., III.1.3.). Pro úplnost uvádíme informaci, že Žádost o dotaci PRV na opatření I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost byla zveřejněna na webových stránkách SZIF již dne 18.5.2009 (k tomuto byla také dne 18.5.2009 vydána tisková zpráva). 

SW nástroj pro vyplňování Žádosti o dotaci z PRV (opatření I.1.3., I.1.4., III.1.3.)
Cesta - www.szif.cz → Program rozvoje venkova → Soubory ke stažení → Žádost o dotaci z PRV
(Softwarový nástroj k vyplnění Žádosti o dotaci z PRV)

https://www.szif.cz/irj/go/km/docs/apa_anon/cs/dokumenty_ke_stazeni/eafrd/1243251972421.pdf

Instruktážní list k vyplňování Žádosti o dotaci z PRV

Cesta - www.szif.cz → Program rozvoje venkova → Soubory ke stažení → Instruktážní list pro vyplňování
Žádost o dotaci z PRV (Prostý PDF dokument)

https://www.szif.cz/irj/go/km/docs/apa_anon/cs/dokumenty_ke_stazeni/eafrd/1243252103484.pdf

Žádosti o dotaci PRV – prosté „nevepisovací“ verze PDF

Žádost o dotaci PRV pro opatření I.1.3. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům

Cesta - www.szif.cz → Program rozvoje venkova → OSA I → 1.3. Přidávání hodnoty zemědělských a potravinářských produktů → Soubory ke stažení → Žádost o dotaci PRV pro opatření I.1.3. - 7. kolo
(Prostý formulář PDF)

Umístěno i v podopatření I.1.3.1. i v podopatření I.1.3.2.

https://www.szif.cz/irj/go/km/docs/apa_anon/cs/dokumenty_ke_stazeni/eafrd/osa1/1/13/1243255593031.pdf

Žádost o dotaci PRV pro opatření I.1.4. Pozemkové úpravy

Cesta - www.szif.cz → Program rozvoje venkova → OSA I → 1.4. Pozemkové úpravy → Soubory ke
stažení → Žádost o dotaci PRV pro opatření I.1.4. - 7. kolo (Prostý formulář PDF)

https://www.szif.cz/irj/go/km/docs/apa_anon/cs/dokumenty_ke_stazeni/eafrd/osa1/1/14/1243255708359.pdf

Žádost o dotaci PRV pro opatření III.1.3. Podpora cestovního ruchu

Cesta - www.szif.cz → Program rozvoje venkova → OSA III → 1.3. Podpora cestovního ruchu → Soubory
ke stažení → Žádost o dotaci PRV pro opatření III.1.3. - 7. kolo (Prostý formulář PDF)

https://www.szif.cz/irj/go/km/docs/apa_anon/cs/dokumenty_ke_stazeni/eafrd/osa3/1/13/1243255477046.pdf

Ing. Jozef Jančo
manažer
MAS Moravský kras o.s.
679 13 Sloup 221
tel. 739 042 933
www.mas-moravsky-kras.cz
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů