Neděle, 27. listopadu 2022

Jarní aktivita stráže přírody na Pálavě

13. června 2009
Jarní aktivita stráže přírody na Pálavě

Strážci přírody při Správě CHKO Pálava vyráží každý týden do terénu a monitorují návštěvnost turistů zejména v NPR Děvín-Kotel-Soutěska a NPR Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen, které jsou v tomto ročním období nejnavštěvovanějšími rezervacemi v CHKO Pálava. Množství rozkvetlých květin typických pro Pálavu, z nichž je jich mnoho v červené knize chráněných a ohrožených rostlin, láká nejen profesionální fotografy k odbočování z vyznačených naučných stezek, čímž bohužel ušlapou vše po čem projdou a zůstávají po nich vyšlapané chodníčky, které lákají ostatní k následování. Zejména proto můžete na svých procházkách potkat muže i ženy se zeleným odznakem Strážců přírody, kteří napomínají takto "zbloudilé" turisty, vracejí je na naučné stezky a nabádají je k ohleduplnějšímu přístupu k přírodě. Na požádání Vám poskytnou informace i pomoc, ale nezapomínejte, že jako oprávněné osoby ve smyslu ustanovení par.62 81zákona ČNR č.114/1992 o ochraně přírody a krajiny jsou oprávněni nejen zjišťovat totožnost osob, které porušují předpisy o ochraně přírody a krajiny, popřípadě zadržet tyto osoby a odevzdat je orgánu Policie České republiky, ale také ukládat a vybírat blokové pokuty za zjištěné přestupky.

Nejčastější důvody pro napomenutí strážcem přírody:

- chůze mimo vyznačenou naučnou stezku

- jízda na kole mimo cyklotrasy - v NPR, PR a PP v CHKO Pálava žádné cyklotrasy nejsou!

- volné pobíhání psů bez vodítka

Chovejme se ohleduplně nejen k přírodě, ale také jeden k druhému.

Jan Hrych

stráž přírody SCHKO Pálava

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů