Pátek, 2. prosince 2022

Vetřelci v Mostě

14. června 2009
Vetřelci v Mostě

MOST  Trnovník akát, javor jasanolistý nebo pajasan žláznatý – invazní druhy dřevin, které můžete najít i v Mostě. Že se jedná o „vetřelce“ vědí jen ti zasvěcení. Od nového školního roku mezi ně mohou patřit i mostečtí školáci. Mostečtí učitelé si totiž 10. června přebrali novou environmentálně vzdělávací pomůcku zaměřenou na problematiku invazních druhů dřevin v Mostě. Projekt s názvem „Poznej vetřelce“, jehož autorem je Ekologické centrum Most, vznikl s podporou společnosti UNIPETROL RPA. Díky této podpoře mohl být nabízen školám zcela zdarma.

O problémech spojených s výskytem bolševníku a křídlatky už slyšel asi každý. Mezi invazní rostliny však patří i řada druhů dřevin, přičemž za některými nemusíme ani chodit daleko, najdeme je i v Mostě. Problematický boj je například s nálety javoru jasanolistého a pajasanu žláznatého. Na druhé straně se však můžeme podívat na pěkné a kvalitní stromořadí dubu červeného, které lemuje travní pás v ulici Budovatelů od sportovní haly až k Prioru. V parku Šibeník je možné tuto dřevinu také najít. Dub červený je přitom jedna z nepůvodních dřevin, kterou někteří odborníci řadí mezi invazní. V městském prostředí s ním však problémy nejsou a dobře plní svoji okrasnou funkci.

Téma rostlinných invazí, na kterých je vysvětlena řada souvislostí z oboru ekologie, je nosným prvkem nové environmentálně vzdělávací publikace Ekologického centra Most. Žáci se jejím prostřednictvím seznámí s invazními i s nepůvodními druhy, které se nechovají invazivně, ale i s původními druhy dřevin. Je zpracována tak, aby ji bylo možné začlenit nejen do hodin přírodopisu, ale také do dalších učebních předmětů. S publikací je možné pracovat jak ve třídě, tak v terénu, kde se jistě bude hodit samostatný doplněk publikace, kterým je mapa městské zeleně Mostu s vyznačením vybraných druhů dřevin. „Tímto způsobem bychom chtěli přispět ke zvýšení využití městské zeleně v rámci praktické environmentální výchovy.“ uvedla Soňa Hykyšová, vedoucí Ekologického centra Most. Publikace byly 10. června předány, za účasti zástupkyně společnosti UNIPETROL RPA, která vydání publikace podpořila, učitelům z mosteckých základních škol. Předání se uskutečnilo na 1. základní škole, která je známá svým aktivním přístupem k environmentální výchově. Publikace se však dostanou i do litvínovských škol, a to prostřednictvím odboru školství a kultury MěÚ Litvínov a do škol v okolních městech a obcích.

 

Obecná část je doplněna kartotékou většiny druhů dřevin, které je možné v Mostě najít, nechybí ani zajímavosti týkající se využití jednotlivých druhů v minulosti i současnosti. Publikace je vydána v praktické formě pořadače, do kterého si mohou žáci zakládat vlastní listy se zpracovanými úkoly a kartami dřevin. „Téma je podáno populárně naučnou formou, motivuje tajemnem a vybízí žáky k zapojení. Stanou se speciálními agenty, kteří pátrají po rostlinných vetřelcích. Jedním z úkolů je například najít v Mostě lokality, kde roste škumpa.“ doplnila Hykyšová.

 

Mostecké ekocentrum se v rámci svých projektů zaměřuje ve velké míře především na regionální problematiku ochrany životního prostředí. Příkladem je projekt „Chemie a životní prostředí“ v rámci něhož byly vydány CD-ROMy, nástěnné panely a již třetím rokem jsou realizovány výukové programy pro stovky žáků a studentů anebo projekt Akta U – Po stopách uhlí a záhadných únosů žab, který je zaměřený na problematiku těžby a využití uhlí.

 

TISKOVÁ ZPRÁVA EKOLOGICKÉHO CENTRA MOST

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů