Pátek, 2. prosince 2022

Fond ASEKOL podpoří 45 veřejně prospěšných projektů

23. června 2009
Fond ASEKOL podpoří 45 veřejně prospěšných projektů

Fond ASEKOL letos opět podpoří veřejně prospěšné projekty zaměřené na zlepšení efektivity sběru elektroodpadu. Ve druhém ročníku grantového řízení se o příspěvky z Fondu ASEKOL ucházelo 81 obcí, nevládních neziskových organizací a provozovatelů sběrných dvorů. Uspělo 45 subjektů, mezi něž ASEKOL rozdělil téměř 4 miliony korun. Fond ASEKOL byl loni založen neziskovou společností ASEKOL, která se zabývá organizací sběru a recyklace vysloužilých elektrozařízení.

Druhý ročník grantového řízení Fondu ASEKOL opět žadatelům přinesl žádanou podporu pro jejich projekty týkající se zlepšení lokální situace zpětného odběru a recyklace vysloužilých elektrozařízení. Devítičlenná Rada Fondu ASEKOL vyhodnocovala 81 žádostí, což je více než dvakrát tolik než v minulém roce. Rada rozhodla o podpoře pro 45 subjektů v celkové výši kolem 4 milionů korun. „Původně jsme počítali s podporou kolem dvou milionů korun, ale díky velké kvalitě a potřebnosti zaslaných projektů jsme původní plán přehodnotili a rozpočet navýšili,“ říká jednatel kolektivního systému ASEKOL a člen Rady Fondu ASEKOL Jan Vrba. „Naším společným cílem je zlepšit prostředí sběru vysloužilých elektrozařízení v ČR a umožnit občanům snadněji elektroodpad třídit. Prostřednictvím Fondu ASEKOL podporujeme subjekty, které vyvíjejí snahu o řešení situace a mají problém se sehnáním finančních prostředků,“ dodává Vrba.

Právě nedostatek peněz je podle výzkumu společnosti ASEKOL největším problémem obcí ve snaze o zlepšení podmínek sběru elektroodpadu. Týká se dvou třetin obcí. Fond ASEKOL byl letos zaměřen na čtyři typy projektů. K Programům Rekonstrukce, Intenzita a Osvěta letos nově přibyl Program Výzkum. „Největší zájem byl stejně jako loni o Program Rekonstrukce, u něhož jsme evidovali 50 žádostí. Následovaly Programy Intenzita a Osvěta se 14, resp. 13 projekty. K naší radosti se do hodnocení dostaly i čtyři projekty z Programu Výzkum,“ upřesňuje Vrba. Nejúspěšnější byli žadatelé v Programu Intenzita, kde nebyl podpořen pouze jeden z přihlášených projektů. V absolutních číslech však nejvíce dotovaných žádostí spadá podle očekávání pod Program Rekonstrukce (28). Rada ocenila i po dvou projektech z Programů Osvěta a Výzkum.

Fond ASEKOL letos rozdělil téměř 4 miliony korun. „Více než dva miliony z této částky spadají na finanční podporu projektů, zbytek zahrnuje pořízení, dopravu a montáž 24 přístřešků na vysloužilá elektrozařízení, tzv. E-domků. Celkem letos Fond ASEKOL obdržel žádosti v souhrnné výši podpory přesahující 10 milionů korun,“ říká Pavel Drahovzal ze Svazu měst a obcí ČR a předseda Rady Fondu ASEKOL a dodává: „Stejně jako loni podporu hledaly především města, obce a provozovatelé sběrných dvorů, zaznamenali jsme však i několik žádostí neziskových organizací. Největší zájem byl o podporu zavedení kamerového systému na sběrném dvoře a o zastřešení místa zpětného odběru elektrozařízení.“ E-domek bude instalován například v Hodoníně, Prostějově či Českém Těšíně.

Fond ASEKOL, stejně jako celý chod společnosti ASEKOL, je financován klienty systému – výrobci a dovozci elektrozařízení. „Zřízení a provozování Fondu ASEKOL jednoznačně podporujeme. Ohlasy z loňského grantového řízení a zvýšený zájem u letošního ročníku dokazují, že podpora zpětného odběru elektrozařízení tímto způsobem je potřebná a všeobecně prospěšná. Zkvalitňování systému sběru posouvá naše úsilí opět o kus dopředu,“ uzavírá za klienty kolektivního systému ASEKOL Vladimír Doležal, ředitel pro servis a techniku Sony Czech a člen Rady Fondu ASEKOL.

Kontakty

AMI Communications, spol. s r. o.: Týn 641/4, Praha 1, Ondřej Tesař, e-mail: ondrej.tesar@amic.cz, tel.: 602 698 854, www.amic.cz

ASEKOL s. r. o.: Dobrušská 1, Praha 4, manažerka komunikace: Hana Ansorgová, e-mail: ansorgova@asekol.cz, tel.: 602 164 173, www.asekol.cz

 

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů