Neděle, 27. listopadu 2022

Přírodní zahrady bez hranic - nový prostor pro lidi, přírodu i cestovní ruch nadosah

Přírodní zahrady bez hranic - nový prostor pro lidi, přírodu i cestovní ruch nadosah

Projekt “Přírodní zahrady bez hranic” přinese na Vysočinu myšlenku přírodních zahrad a uvedení do praxe ekologické údržby soukromých a školních zahrad a veřejné zeleně.

Projekt je podpořen z prostředků EU z programu Evropské územní spolupráce Česká republika – Rakousko a je lokalizován na území Dolního Rakouska, Jihočeského a Jihomoravského kraje a kraje Vysočina. Vedoucím partnerem projektu je rakouská organizace „die Umwelberatung“, českými partnery jsou Chaloupky o.p.s., Veronica Brno a o.s. Přírodní zahrada. Projekt bude realizován v letech 2009 – 2012.

Během této doby dojde k přenosu znalostí a zkušeností s problematikou přírodních zahrad z Dolního Rakouska, kde toto hnutí letos slaví úspěšnou desetiletou tradici.

Do projektu na obou stranách hranice nebudou zapojeny jen soukromé malé zahrady, ale přeshraniční výměna zkušeností a osvěta se uskuteční také v oblasti školních zahrad, veřejné zeleně ve městech a obcích, zahrad při kulturních památkách apod.

Konkrétní přínosy projektu pro kraj Vysočina

-        Vyškolení poradci v problematice přírodních zahrad

-        Poradenství pro veřejnost, školy, instituce v problematice přírodních zahrad

-        Certifikace zahrad – certifikace vybraných soukromých a veřejných zahrad plaketou „Přírodní zahrada“

-        „Zahradní turistika“ – vytipování a začlenění soukromých i veřejných zahrad do nabídky turistických cílů

-        Akce pro veřejnost laickou i odbornou na téma přírodních zahrad

-        Semináře pro pedagogy s tématem aplikace principů přírodních zahrad na školní zahrady

Všechny výše uvedené kroky povedou k osvětě veřejnosti v problematice „trvale udržitelného zahradničení“, k novému smýšlení při realizaci zahrad a jejich následné péči a využívání, ke vzniku nového turistického produktu pro návštěvníky Vysočiny.

Koordinátor pro kraj Vysočina:

Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání
Kněžice 109, 675 21 Okříšky

Iveta Machátová – tel. 567 216 881, 731 440 922

e-mail: iveta.machatova@chaloupky.cz

www.chaloupky.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů