Pátek, 9. prosince 2022

Realizovatelné projekty OPŽP podpoří

11. listopadu 2009
Realizovatelné projekty OPŽP podpoří

Příprava novely Plánu odpadového hospodářství ČR (POH) je ve finálním stadiu. Náměstek ministra životního prostředí Karel Bláha nedávno potvrdil, že je hotové nové znění, které umožní výstavbu zařízení pro energetické využití odpadů.

V původním POH z roku 2003 totiž bod 3.4. přikazoval nepodporovat výstavbu nových spaloven komunálního odpadu ze státních prostředků. Toto ustanovení vzhledem k závaznosti POH na několik let znemožnilo výstavbu "spaloven" směsného odpadu. Pod pojem státní prostředky totiž spadají i dotace z evropských fondů.

ZMĚNY UMOŽNÍ PODPORU

Na změnu Plánu odpadového hospodářství ČR musela navázat ještě změna v implementačním dokumentu Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Ten dosud dovoloval podporu jen do výše 50 milionů korun pro jeden projekt, což bylo vzhledem k náročnosti předpokládaných projektů málo (náklady se pohybují ve stovkách milionů korun).

Změny umožní, aby byly z evropských financí podpořeny velké projekty v rámci integrovaných systémů komunálních odpadů. V úvahu přicházejí dva druhy: energetické využití odpadů (spalovny s využitím energie), nebo zařízení mechanicko-biologické úpravy (MBÚ).

"Mezi možnými projekty jsou velké rozdíly v provozních nákladech i investiční náročnosti - spalovny jsou drahé na počátku a levné v provozu, mechanicko-biologická úpra- va odpadů je levná při výstavbě, ale drahá v provozu. Proto je velmi obtížné nastavit podporu tak, aby výsledkem bylo kvalitní odpadové hospodářství, které nebude zbytečně drahé pro občany," říká náměstkyně ministra životního prostředí Rut Bízková.

Již během podzimu by měla být vyhlášena nová výzva OPŽP v prioritní ose 4, která podpoří energetické využívání odpadů a výstavbu MBÚ. Výzva by měla být dvoukolová - do února roku 2010 se budou registrovat pouze záměry, kdy předkladatelé budou muset předložit jen základní dokumenty. "Ministerstvo si nejdříve potřebuje zmapovat, kolik vlastně těchto projektů je ve stadiu úvah a kolik je jich reálných," vysvětluje Rut Bízková. Do dalšího kola postoupí projekty, které jsou reálné. Kritériem je jejich realizovatelnost do roku 2015.

DVOJKOLOVÝ SYSTÉM VÝBĚRU ZAREGISTROVANÝCH PROJEKTŮ

Po prvním, dejme tomu registračním kole proběhne kolo druhé - tam už bude nutné předkládat projekty s kompletní dokumentací jako ve všech jiných výzvách. Posuzovat zaregistrované projekty budou společně Ministerstvo životního prostředí ČR a Státní fond životního prostředí ČR. Pouze vybrané projekty by měly pak být vyzvány k účasti ve druhém kole.

Na rizika výběru projektů mezi dvěma koly výzvy upozorňuje Jiřina Vyštejnová ze Sdružení provozovatelů technologií pro ekologické využívání odpadů (STEO): "Výběr projektů, aniž by posuzovatelé měli plnohodnotné podklady, znemožňuje objektivní posuzování a odporuje zásadě transparentnosti a rovného přístupu."

"Jde o složité, nákladné projekty, proto není možné, aby byla výzva organizována způsobem - nejlepší vyhraje, nejhorší odejde. Dokumentace se u těchto velkých projektů připravuje velmi dlouho a na její zpracování je třeba vynaložit značné finanční prostředky. Projekty, které se dostanou do druhého kola, již budou mít jistotu, že budou v rámci OPŽP dovedeny do konce, tj. budou zpracovány kvalitně, podporu dostanou a bude na ni dost peněz," slibuje Rut Bízková.

AUTOR: JARMILA ŠŤASTNÁ
šéfredaktorka časopisu Odpady

Zdroj:Moderní obec
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů