Pátek, 9. prosince 2022

Vláda našla způsob jak zlepšit život lidí v mikroregionech: testovat se bude na Šumavě

22. prosinece 2009
Vláda našla způsob jak zlepšit život lidí v mikroregionech: testovat se bude na Šumavě

Zlepšení životních podmínek obyvatel, šetrný rozvoj území i ochrana přírody a krajiny - to je hlavní cíl Krajinných integrovaných plánů rozvoje (KIPR), jejichž základní parametry dnes na návrh ministrů životního prostředí a místního rozvoje schválila vláda. Plán na rozvoj krajinného integrovaného plánování se týká všech takzvaných specifických oblastí [1]. Ministři rozhodli, že pilotní ověřovací projekt proběhne v oblasti Šumavy.

"Jde o významný krok, který pomůže řešit problematiku regionálního rozvoje komplexně a především pomůže zlepšit kvalitu života místních lidí. Je důležitý i pro ochranu vzácné přírody, tu totiž nelze zajistit bez pomoci lidí, kteří v daném území žijí. Na příkladu Šumavy chceme ukázat, že dlouhodobého udržitelného rozvoje lze dosáhnout i v tak komplikovaném a specifickém regionu. Současně obce v národním parku podporujeme i jinými způsoby [2]," konstatuje ministr životního prostředí Jan Dusík.

Komplexní přístup k území umožní v mikroregionech čerpat dotace na projekty kombinací několika operačních programů. Projekty, které budou součástí Krajinného integrovaného plánu rozvoje, budou bodově bonifikovány (10 %) v operačních programech relevantních resortů. Zavedením integrovaných plánů zároveň dojde k větší koordinaci při čerpání evropských i národních prostředků a k dosažení vyššího účinku vynaložených peněz. V současném programovacím období proběhne pilotní projekt na Šumavě, v dalším pak i v ostatních specifických oblastech.

Systém operačních programů je nyní orientován sektorově. To se zejména u regionů se zvýšenými nároky na koordinaci udržitelného rozvoje [3] jeví jako významná překážka pro efektivní využívání evropských fondů. Tato území, pokrytá převážně malými obcemi, se navíc vyznačují slabou schopností a kompetencí o dotace žádat, případně je předfinancovat a spolufinancovat. Řada projektů je realizována izolovaně, bez územní, věcné a časové vazby na jiné aktivity v území. Krajinné integrované plány rozvoje představují integrující a mezioborový přístup vlády k podpoře rozvoje území dle principů udržitelného rozvoje (tedy pomocí vzájemné provázanosti všech tří pilířů udržitelného rozvoje: životního prostředí, ekonomiky a společnosti).

[1] Politika územního rozvoje ČR v roce 2008 vymezila 7 takzvaných specifických oblastí: Šumavu, Beskydy, Jeseníky - Kralický Sněžník, Karvinsko, Mostecko, Rakovnicko-Kralovicko-Podbořansko, Orlické hory - Broumovsko - Krkonoše.
[2] www.sfzp.cz
[3] Charakterizovaných vzácnou přírodou a zároveň trpících územní i hospodářskou okrajovostí

V příloze najdete mapu specifických oblastí.

S pozdravem

Petra Roubíčková
tisková mluvčí


Zdroj:MŽP
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů