zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

PŘÍRODNÍ SKVOSTY ČESKA - Méně známá místa, část 3

17.07.2010
Příroda
Ekologická dovolená, cestování
PŘÍRODNÍ SKVOSTY ČESKA - Méně známá místa, část 3

Střední Morava - Haná

Turistická oblast: Střední Morava - Haná
Typ článku: Tipy na výlet
Náročnost:
  • rodina s dětmi
  • romantika
Druh výletu:
  • do přírody
  • na hory
  • na kole
Délka:
  • vycházka
  • celodenní výlet
  • putování

Kam a jak jedeme?

Při našem dalším putování se více zaměříme na moravskou Hanou a Severní moravu.Můžeme se toulat podél toku řeky Moravy,lužním lesem a při troše fantazie a improvizace si připadat jako v brazilském pralese.Navštívíme úžasné arboretum plné zajímavých dřevin v Bílé Lhotě.Podíváme se na mořské dno,tedy přesněji do místa které nám už dávnou minulost připomíná, a to do vápencových lomů na olomoucku v masívu Velkého Kosíře,kde při troše štěstí najdeme i nějakou tu zkaměnělinu.Především v jarních měsících se nám vyplatí návštěva rezervace Žebračka u Přerova.Na severu moravy,v oblasti Rychlebských hor a Jeseníků, nás zase umocní skalní vyhlídka čertovy kazatelny nad Račím údolím v Rychlebských horách a stejně tak skalní útvary zvané Venušiny misky s pozoruhodnou pověstí.Veřejnosti přístupné jeskyně na Špičáku nás okouzlí svoji jedinečností ve střední evropě v podobě srdcových chodeb.Vystoupat můžeme i na vrchol "sopky",popravdě už né té pravé a činné,ale jeji zašlou hrozivou sílu si určitě na odkryvech půdy a na svazích velice rychle připomeneme,navíc se nám zapíše do mysli svoji dominantností díky kostelu,který je postaven na vrcholu-reč bude o Uhlířském vrchu.Na pokraji Moravského krasu si prohlédneme mohutnou jeskyni Pekárnu,ve které nás ovane duch doby prvního osídlení "pravěkými lidmi".Jedna z největších a nejkrásnějších přehradních nádrží-Vír, na nás určitě udělá dojem.Koupat se vní sice nemůžeme,oto nás ale překvapí nedaleký Vírský vodopád,který,především za vyššího stavu vody vypadá velice krásně.Putovat přes krásnou Vysočinu, až na její okraj, ke královskému městu Polička,se vyplatí.Zde se zdvihá nádherný Lucký vrch a rozhledy nám umožní vskutku nevídané.Chceme ještě trochu tajemna?Najdeme ho určitě v lesích okolo skalnatého vrcholu Hušák.Nejvetšího místa Malé hané.Tajemsntví na nás,ale určitě číhá i v Českém ráji,v oblasti Klokočských skal,kde stojí zato prozkoumat jeskyni Postojna.Uprostřed Železných hor se skrývá místo vystřiženo jako z divokého západu.Lomy a jezírka nedaleko obce Prachovice,by určitě filmařum udělali radost.Poslední místo naší návštěvy je na hranici Lužických hor,kde na nás vyhlíží překrásné Bílé kameny zv.také Sloní.Jsou jednou ze skutečných chuťovek přírodních skvostů,naší krásné vlasti.


Za čím jedeme?

ARBORETUM Bílá Lhota(Haná)-Arboretum Bílá Lhota je Národní přírodní památka a toto ocenění plně naplňuje. Arboretum se nachází přímo v obci Bílá Lhota a bylo založené okolo roku 1700. Na ploše necelých tří hektarů čítá více než 500 druhů domácích, evropských i zámořských dřevin.Příjezd od Litovle nebo Mohelnice nebo exit z dálnice na Mohelnici,směr Mladeč.Turistická trasa k Mladečským jesk.

Ramena řeky Moravy,Litovelské Pomoraví(haná)-velice hodnotné území!!!Rezervace byla vyhlášena v roce 1990, její současná rozloha je 71,19 ha. Předmětem ochrany území je středoevropsky unikátní ekosystém nížinného toku řeky Moravy s meandry, ostrůvky, říčními náplavy a bočními říčními rameny (v úseku mezi Litovlí a Horkou nad Moravou) a navazující přírodně blízké nelesní i lesní ekosystémy, se zastoupením typických i ohrožených druhů planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů. Nadmořská výška se pohybuje od 218 do 230 m n.m.Na území rezervace žijí bohatá společenstva bezobratlých živočichů typických pro přirozený nížinný říční tok- vzácný rak říční či mlž velevrub malířský . Pestrost biotopů vytvořila podmínky pro život ryb lipanového, parmového i cejnového pásma. Mezi nejpočetnější patří jelec proudník, jelec tloušť , parma obecná, plotice obecná, a mnohé další, běžně se zde vyskytuje i vzácná ouklejka pruhovaná.
Na písčinách a ostrůvcích v řece hnízdí kulík říční , v kolmých březích ledňáček říční . V klidných zátočinách můžeme spatřit čápa černého či volavku popelavou. Řeka a její ramena jsou domovem populace bobra evropského (, vysazeného v oblasti v rámci záchranného programu v roce 1991. Pravidelně se zde vyskytuje i vydra říční . Na březích vod žije ondatra pižmová, hryzec vodní..

ŽEBRAČKA(Haná)-se nachází na pravém břehu řeky Bečvy při severovýchodním okraji města Přerova. Současná rozloha NPR Žebračka je 234 ha. Hlavním předmětem ochrany je komplex převážně lesních ekosystémů (lužních lesů, včetně vodního toku Strhance, a jejich přechodů k jiným typům smíšených listnatých lesů), vázaný na reliéf a geologický podklad terasy řeky Bečvy, vyznačující se vysokou rozmanitostí typických i ohrožených druhů planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů.Z Přerova sem vede turistická trasa.Hodnotné území!!!!!!!

STÁTNÍ A RŮŽIČKŮV LOM,VELKÝ KOSÍŘ(Haná)-vraťmě se do dob kdy vše bylo zaplaveno mořem...dávno..dávnověku...nemusíme přitom do muzea..můžeme rovnou do terénu!! Bývalý lom je významným nalezištěm devonských korálů (korálů, schránky plžů, mlžů, hlavonožců, skořepnatců a dalších).Z Čelechovic sem okolo vede turistická trasa.Vedlejší Státní lom je snad ještě hodnotnější. Jedná se o tzv. čelechovický devon, který tvoří zmíněný kamenolom a několik dalších dnes často zarostlých a opuštěných lomů v okolí. Místo proslulo především velmi dobrým zachováním pozůstatků prvohorní mořské fauny. Nejatraktivnější jsou nálezy trilobitů. Lom je stále v zájmu geologů, paleontologů a přírodovědců. V minulosti zde působil i slavný badatel Joachim Barrande. Lom je státní přírodní památkou v PP Velký Kosíř. Okolo vede také naučná stezka.

SMOLNÝ VRCH(Rychlebské hory)-Jedna z mnoha kamenných hříček přírody v oblasti Jeseníků,resp.Rychlebských hor, je k vidění na vrcholu nevysoké hory Smolný (404 m n. m.) mezi Vidnavou a Žulovou. Na žulových skalách těsně pod vrcholem se vytvořily vlivem zvětrávacích a erozních procesů ohromné skalní mísy, které na první pohled vypadají jako dílo zručného kameníka. Největší z nich má téměř dokonalý kruhový půdorys o průměru 150 cm, dosahuje hloubky 106 cm a nechybí jí ani 35 cm široký odtokový žlábek. Pouze v období dlouhotrvajícího sucha bývá mísa suchá, jinak se na jejím dně udržuje stále voda, která se jen zvolna odpařuje. Kapacita mísy je až 65 litrů! Tyto neobvyklé výtvory, chráněné v kategorii Národní přírodní památka, dostaly název Venušiny misky. Kolují o nich totiž pověsti, že sloužily a možná ještě slouží drobným Venušiným lidičkám a skřítkům ke koupání, vaření a praní............

JESKYNĚ NA ŠPIČÁKU(Jeseníky)-Krasové zajímavosti na svahu stejnojmeného vrcholu,na jehož svahu jsou také menší skalní města,nedaleko města Jeseník.Jsou nejstarší písemně doložené jeskyně ve střední Evropě (první písemná zmínka pochází z roku 1430 - Antonius Walle). Jeskyně sloužila často jako úkryt, o čemž svědčí četné nápisy na stěnách (nejstarší z roku 1519). V letech 1884 - 1885 byla jeskyně pro veřejnost zpřístupněná Sudetoněmeckým horským spolkem. Přes 400 metrů dlouhý podzemní labyrint chodeb a puklin je vytvořen v devonských mramorech. Vývoj krasových prostor byl výrazně ovlivněn tajícími vodami ustupujícího ledovce, které daly jeskyním chodbám konečnou podobu(srdcovitý profil). Prohlídková trasa v jeskyni je 230 metrů dlouhá.Jeskyně jsou součástí rozptýleného Jesenického krasu, kde se nachází i turisticky přístupná jeskyně Na Pomezí.

RAČÍ ÚDOLÍ A ČERTOVY KAZATELNY-Rychlebské hory patří k jakésy odnoži Jesníků.Táhnou se majestátně podél státní hranice směrem od Lipové Lázně na sever.I když bychom řekli nevelké pohoří ,ale zato vděčné na turistické cíle.Září rozmanitostí všech divů přírody(vodopády,skalní města,údolí,vrcholy,krasové jevy..)V severní části nalezneme významné Račí údolí. Račí údolí se táhne v délce asi 7 km dole pod vyhlídkou. V jeho dolní části byla roku 1998 vyhlášena přírodní rezervace, jejímž posláním je ochrana lesních porostů pralesovitého charakteru. Chráněná plocha zahrnuje území na obou stranách Račího potoka včetně lokalit Čertovy kazatelny a Pustý zámek.
Čertova kazatelna je rulový skalní útvar s 13m vysokou kolmou jižní stěnou, který svým tvarem připomíná kostelní kazatelnu. Z vyhlídkové plošiny, která se zde nachází, je překrásný výhled do spodní a kaňonovité části Račího údolí s hustými, zčásti původními pralesními lesy. Kousek pod hlavní skálou se nachází několik menších skalek, z nichž některé jsou taktéž zajištěny železným zábradlím.v RČÍM ÚDOLÍ JE REKREAČNÍ STŘEDISKO.Od parkoviště vystoupáte na kazatelnu po tur trase.Pokud se vydáme 2km od Čertovy kazatelny po červené,nemineme zříceninu hradu Rychleby.Vede tudy také naučná stezka Rychlebské hory.

JESKYNĚ PEKÁRNA(Moravský kras)-známe návštěvu Mor.krasu především díky světoznámím Punkevním jeskyním nebo propasti macocha či překrásným Sloupsko-Šošůvským jesk.najdeme zde,ale pochopitelně spousty dalších míst,za kterými se musíme často vydat několik kilometrů pěšky.Vůbec to,ale nevadí,většínou nám to stojí zato.V našem případě je to volně přístupná jeskyně Pekárna.Je to velká tunelovitá jeskyně v jižní části Moravského krasu, 1,5 km jihovýchodně od obce Ochoz u Brna. Svým až 6 m vysokým a 23 m širokým portálem se otevírá do údolí Říčky. Představuje významné archeologické naleziště. Jeskyně je tvořena jedinou 64 m dlouhou chodbou, která je téměř až na konec osvětlena denním světlem. Konec jeskyně tvoří velký balvanitý zával pod komínem. Existuje předpoklad, že chodba míří za závalem dále směrem na Hostěnice, ale pokusy o proniknutí závalem pomocí dvou štol nevedly k úspěchu. Jeskyně patrně představuje paleovývěrovou jeskyni vod, tekoucích od dnešního Hostěnického propadání.Jeskyně je jedinečnou archeologickou lokalitou, která byla zkoumána řadou archeologů). Výzkumy prokázaly osídlení v době bronzové a i dříve, až po dobu halštatskou (kulturu horákovskou).Bylo zde nalezeno několik ohnišť, kosti soba, koně a hojně zajíce, zbraně a nástroje nejen kamenné, ale i četné kostěné a parohové. Z nálezů jsou proslulé zejména rytiny na koňských žebrech, "Souboj bizonů" (nález z roku 1927) a "Pasoucí se koně" , zobrazující dva pro zdejší lovce zřejmě nejvýznamnější druhy zvěře.Nedaleko najdeme z přírodních hodností,několik vývěrů a propadání a Ochozskou jeskyni(nepřístupná).

VÍRSKÝ VODOPÁD(Vysočina)-Jednou z nekrásnějších přehrad na Vysočině je bezesporu Vírská přehrada a co si více přát,v okolí najdeme skalní vyhlídky,romantická lesní zakoutí a údolí,zříceniny hradů a pod přehradou pak také vodopád.Přibližně 10 metrů vysoký kaskádovitý vodopád je těsně u silnice nedaleko pod přehradou Vír 2 na drobném potoce. Jedná se o dva kaskádovité stupně, které nemají příliš vody a vytváří vodopádový efekt pouze po silných deštích nebo při jarním tání.

TAJEMNÝ VRCHOL HUŠÁK(Malá Haná,ČeskoTřebovsko)-Trochu tajemně si budem připadat když budeme vystupovat na nejvyšší vrchol Malé Hané(Hušák,625m.nm)Hluboké a tmavé lesy,skalnaté stráně,neprostupné porosty.Přesto tohle místo nabízí absolutní klid a hodně pozoruhodností k poznání.V neposlední řadě uplný ráj houbařů.Na vrcholu památný strom a vrcholové skalky.Pod vrcholem poutní kaple a studánka.http://www.turistika.cz/turisticke-cile/detail/husak-a-holubi-studanka nebo také http://www.turistika.cz/tipy-na-vylet/show/mala-hana-okoli-jevicka.html

LUCKÝ VRCH-legendární vrchol Vysočiny,zdvihající se nad královským městem Polička.Je součástí chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Nabízí krásný výhled do okolí z nadmořské výšky 739 metrů. Spatřit z něj můžete Orlické hory, Jeseníky a v ideálních podmínkách i Krkonoše.na vrcholu turistická chata.Velice pěkné okolí.Pod vrcholem v obci Telecí stojí památný a posvátný strom Lukasova zpívající lípa, od pověsti, podle které v ní hospodář v době temna opisoval bibli a přitom si smutně zpíval.
Tato mohutná lípa je druhým největším stromem ve východních Čechách. Je vysoká 22 m, obvod jejího kmene dosahuje přes 11 m (uvádí se 1135 - 1170 cm). Stáří lípy je odhadováno na více jak 600 let. Z vrcholu sem vede žlutá značka.
http://www.turistika.cz/tipy-na-vylet/show/policsko-lucky-vrch-a-okoli-borove.html

PRACHOVICKÉ LOMY(Železné hory)-nejpestřejším územím celých Čech by mohlo být vápencové území nedaleko Prachovic. Ložiska vysoce kvalitního silurskodevonského vápence v železných horách se vyskytují pouze v okolí Vápenného Podola a Prachovic. Samotné ložisko Prachovice-Vápenný podol tvoří 2,5 km dlouhý a 600m široký pruh. Prachovické ložisko je bohaté i na drobné krasové útvary. Z početných jeskyní lze jmenovat jeskyni Páteravou, kde žijí netopýři. Právo na lámání vápence bylo vždy předmětem sporů. Od roku 1863 patřily všechny otevřené lomy Prachovicím.Dnes zde najdeme jedny z největších lomů.Některé již zavřené a připomínají nám kraj divokého západu.Zdejší práce a historii by nám mohlo přiblížit zdejší muzeum.http://muzeum.mineral.cz/vapenictvi/zeleznohorske-vapno/prachovice-vapencove-lomy.php Výlet můžeme spojit s nedalekou přehradou Seč a hradem Lichnice.

JESKYNĚ POSTOJNA,KLOKOČSKÉ SKÁLY(Český Ráj)--Ve skalní stěně Klokočských skal vzniklo velké množství větších i menších jeskynních dutin. Nejznámější a největší je jeskyně Postojná (Amerika) o rozměrech 16x18 m. Vstup je asi 5 metrů vlevo nad značenou cestou cestou z Turnova na Rotštejn.Okolní skály jsou chráněny v rezervaci Klokočské skály.

BÍLÉ KAMENY(Lužické hory)-jsou izolovaná, morfologicky výrazná skupina asi 20 m vysokých skal 1 km severně od Jitravy na úpatí vrchu Vysoká. Díky příměsi kaolinitu má skalní útvar nápadně bílou barvu a oblé tvary, čímž připomíná hřbety obřích, odpočívajících slonů. Proto jsou tyto skály někdy označovány také jako Sloní skály. Tato ukázka zvětrávání křídových turonských pískovců je od roku 1955 státem chráněna.Překrásné skalní útvary jsou viditělné do silnice a vede knim tur.trasa.. Ve skalách vznikly erozí oválné dutiny a jeskyně, z nichž největší je asi 6 m dlouhá. V jedné ze skal vznikl erozí také 4 m dlouhý skalní tunel.

UHLÍŘSKÝ VRCH u Bruntálu(Nízký Jeseník)-už jste někdy byly na vrcholu sopky??Mno někteří v zahraničí možná ano..ale tady u nás??? Přitom to není takový problém.Na Bruntálsku je jich hned několik.Pochopitelně že dávno vyhaslých.Uhlířský vrch je jedna z nejmladších vyhaslých sopek na našem území s nadmořskou výškou 672 m, ležící ve Slezsku v katastrálním území Bruntál-město, asi 2 km jihozápadně od okraje města Bruntálu. Na vrcholu je barokní poutní kostel Panny Marie Pomocné. Od kostela k městu byla současně s dostavbou kostela vysázena čtyřřadová lipová alej z roku 1760, která je dlouhá kolem jednoho kilometru.Jak a kde jsme se najedli a ubytovali?

Když budeme v Litovelském Pomoraví,tak můžeme zavítat do oblasti Nových zámků nedaleko obce Řimice, na okraji lesa stojí pěkná Rybářská bašta.

V Jeseníkách,cestou od jeskyní na Špičáku se stavte v obci Česká ves na nově otevřeném Ranči..je zde skvělá steak restaurace.

Ubytování, pokud se budete toulat na Hané,najdeme krom jiných v Olomouci v části Chválkovice,velice pěkné na hotelu Hanácký Dvůr.V Železných Horách se také zdržte na noc a cestou od Prachovic na Seč,zastavte v místní části Peklo,kde je rekreační zařízení a pěkný rybník.


Co se nejvíce líbilo a co naopak ne?

Romantikou to určitě hřeje všude.Možná u jeskyně Postojna by mohlo být lepší značení a lepší zajištění při vstupu do jeskyně..


Ostatní informace

Vstupné si nachystejte pouze NA ŠPIČÁKU..6Okč dospělí a 4O kč děti.Otevřeno je sezoně a neopomeňte také nedaleké jeskyně NA POMEZÍ.

Autor: RADIM MALÁK

Zdroj: www.turistika.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí