Pondělí, 22. července 2024

Finální draft BREFu Koželužský průmysl a Závěry o BAT pro BREF Výroba cementu a vápna

Finální draft BREFu Koželužský průmysl a Závěry o BAT pro BREF Výroba cementu a vápna

V rámci procesu revizí dokumentů BREF byl na stránkách Evropského úřadu IPPC uveřejněn finální draft dokumentu BREF Koželužský průmysl z června 2012 a je tvořen formou změn či oprav druhého draftu a nově je dle požadavků směrnice 2010/75/EU uvedena kapitola 5 `Závěry o BAT´.

Nový revidovaný dokument BREF CLM `Výroba cementu, vápna a oxidu hořečnatého´ byl sice vydán v květnu roku 2010, nicméně v návaznosti na nové požadavky směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích byl text upraven a nově vloženy Závěry o BAT.

Změny v BREFu CLM: Upravený text předmluvy a oddílů 1.4, 2.4 a 3.4. Původní oddíly 1.5, 2.5 a 3.5 jsou přesunuty a upraveny v kapitole 4 - Závěry o BAT; oddíly 1.6., 2.6 a 3.6 jsou přečíslovány na oddíly 1.5, 2.5 a 3.5 a původní oddíly 1.7, 2.7 a 3.7. jsou nově přesunuty do kapitoly 5 - Závěry a doporučení;

Připomínky k obou draftům je možné zasílat Evropskému úřadu IPPC do 27. srpna 2012. Finální draft dokumentu Koželužský průmysl naleznete v sekci `Referenční dokumenty´ >> Koželužský průmysl >> `Aktuální stav revize´, draft dokumentu Výroba cementu, vápna a oxidu hořečnatého v sekci`Referenční dokumenty´ >> Cementářský a vápenický průmysl >> `Upravený dokument dle požadavků směrnice 2010/75/EU´

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů