Pondělí, 22. července 2024

V Plzeňském kraji žijí už stovky bobrů, jejich počty rostou

V Plzeňském kraji žijí už stovky bobrů, jejich počty rostou

Několik stovek bobrů už žije v Plzeňském kraji, zejména v potocích Tachovska, Domažlicka a Klatovska. Do regionu se začali dostávat z Bavorska přes Rozvadov v 80. letech minulého století. Vrací malé toky do původních podob, ale způsobují také škody majitelům polí, lesů i domů. Jejich populace už je vysoká, zaznělo na kulatém stole o invazivních druzích v Plzeňském kraji.

"Máme bobrů nejvíce z celé ČR," řekl Jiří Vlček z krajského odboru životního prostředí, který doufá, že se populace zachová. "Počty jsou problematické v intenzivně zemědělsky udržované krajině, kde povolujeme odstraňování hrází, ale v žádném případě zatím nedochází k odstraňování hnízd, tedy hradů, nebo k odstřelu bobrů. Ale nevylučuji, že někdy v budoucnu může k selektivnímu odstřelu dojít," uvedl.

Stabilní a silný výskyt bobra je na Kateřinském a Nivním potoce, což je evropsky významné lokality Natury 2000. Kromě menších toků se poslední dobou objevuje stále více i na rybnících.

Na regulovaných tocích zvířata staví hráze, čímž se tvoří meandry, tůně a mokřady, které tam dříve byly. Negativní je, že zaplavování zemědělských pozemků je stále větší a vlastníci požadují náhrady. Vinou neprodyšných hrází vnikají přehrady, které zaplavují a podmáčejí okolí. "Zaplavují se pole, zahrady, stromy. Bobři také rádi ucpávají propustky pod tratí a silnicí, kde musíme jednat neprodleně, protože tam může dojít dokonce k ohrožení osob," řekl vedoucí oddělení ochrany přírody krajského úřadu Jan Kroupar. Škody vznikají i na budovách a železničních náspech. Bobři už vyřadili z provozu čistírny odpadních vod.

Krajský úřad povoluje odstranění hrází. Dále přijímá žádosti na úhrady škod vzniklých bobrem, které vyplácí ministerstvo financí. Zatím byly v tisících korunách, protože vlastníci pozemků nebo lesů spíše požadovali výjimky k odstranění hrází. "Stále více se ale zajímají o kompenzace škod na dřevinách, které bobr podmáčí nebo pokácí. U lesů zákon výslovně určuje metodiku. Problém je mimo lesní zeleň, kde není úplně jasné, jak se má stanovit její skutečná hodnota," řekl Kroupar. Podle Vlčka jsou v kraji vyplácené náhrady největší z Česku.

Váha dospělého samce je až 20 kilogramů. "Jsou to velice silná zvířata, která u nás nemají přirozeného nepřítele," řekl Vlček. Bobr, který v ČR původním a zvláště chráněným živočichem, je soumračné až noční zvíře. V zástavbě je ho možné vidět i přes den, protože si dokáže zvyknout lidi. Hrady staví až 1,5 metru vysoké. V části pod zemí samice rodí a vychovává mláďata. Když se chtějí lidé bobra zbavit, tak stačí, když mu například zboří hráze a zprostupní tok, dodal.

Václav Prokš

Zdroj:ČTK
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů