Čtvrtek, 25. července 2024

V Českých Budějovicích začala mezinárodní konference ECER 2012

V Českých Budějovicích začala mezinárodní konference ECER 2012

Nedělní registrací tří set účastníků začala v Českých Budějovicích 8. evropská konference o ekologické obnově (ECER 2012), která potrvá až do 14. září. Vědci i praktici z celého světa přijeli do jihočeské metropole, aby si vyměnili zkušenosti a prezentovali výsledky bádání v poměrně mladém vědním oboru zvaném ekologie obnovy (restoration ecology).

Českobudějovická konference je letos nejdůležitější akcí v oboru. I proto se sjeli do Českých Budějovic opravdu špičkoví vědci,např. prof. Richard Hobbs (University of Perth, Austrálie), prof. Lawrence Walker (University of Nevada, USA), prof. Roger del Moral (University of Washington, USA), prof. Robert Marrs (University of Liverpool, Velká Británie), prof. James Aronson (University of Montpellier, Francie) a další.

Čtyři konferenční dny budou věnovány přednáškám z různých oblastí ekologie obnovy, např. obnově území po těžbě nerostných surovin, obnově průmyslových deponií, obnově zanedbaných luk, obnově přírodě blízkých lesních ekosystémů, ale i společenským souvislostem ekologické obnovy v krajině. Ve středu vyrazí účastníci na celodenní exkurze, během nichž budou čeští hostitelé prezentovat dobré příklady praktické obnovy v jižní části České republiky. Po skončení konference se účastníci rozjedou ještě na několik vícedenních exkurzí, z nichž některé vedou i do sousedních států. Konference zahrnuje také bohatý doprovodný program, např. koncert vážné hudby v klášterním kostele, návštěvu Budvaru, společnou večeři a prohlídku univerzitního areálu.

"Musím ocenit práci všech organizátorů konference, kteří v poslední době pracovali bez ohledu na pracovní dobu. Chtěli bychom, aby se u nás všichni účastníci cítili dobře. Tuto akci bereme nejen jako propagaci výsledků české školy ekologie obnovy, ale i jako dobrou reklamu pro celou Českou republiku. I proto je v každé z exkurzí prostor i pro návštěvu některé z významných jihočeských památek" říká Karel Prach, který je předsedou vědeckého výboru konference.

Prof. Norbert Holzel, prezident evropské sekce Společnosti pro ekologickou obnovu říká: "České Budějovice byly vždy v popředí tohoto oboru v Evropě, je to tedy výborné místo pro diskuzi o klíčových tématech ekologie obnovy ".

Konferenci ECER 2012 pořádá pracovní skupina Ekologie obnovy při katedře botaniky Přírodovědecké fakulty JU ve spolupráci s Botanickým ústavem AV ČR, Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a Evropskou komisí, pod patronací mezinárodní Společnosti pro ekologickou obnovu. Bližší informace o konferenci jsou k dispozici na jejím oficiálním webu www.ecer2012.eu .

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů