Čtvrtek, 25. července 2024

MěÚ v Litovli upozorňuje

MěÚ v Litovli upozorňuje
  • MěÚ Litovel, odbor životního prostředí, upozorňuje občany Litovle (zejména vlastníky pozemků v blízkosti toků) na skutečnosti, které závažným způsobem negativně ovlivňují odtokové poměry. Jedná se především o ukládání cizorodých předmětů a odpadů do koryt vodních toků a v jejich těsné blízkosti, tj. míst, z nichž by mohly být splaveny. Uvedená nedovolená činnost je v rozporu s právními předpisy - zejména zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách.
  • Rovněž odkládání jiných odpadů než je hřbitovní odpad na stanovištích u hřbitovů bude posuzováno jako založení černé skládky. Za založení černé skládky je možno uložit v přestupkovém řízení pokutu až 50 000,-Kč.
  • Odpad ze zahrad, tj. listí, trávu, plevel, spadané ovoce, je možno běžně od úterý do soboty odevzdat ve sběrném dvoře v Litovli nebo při pravidelném sběru zeleně.

ZDROJ: www.litovel.eu

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů