Neděle, 14. července 2024

Spalovna nebezpečných odpadů SITA v Ostravě

Spalovna nebezpečných odpadů SITA v Ostravě

Společnost SITA CZ je vlastníkem spalovny průmyslových odpadů Ostrava, která je právem pokládána za nejmodernější zařízení tohoto typu ve střední Evropě. Zajišťuje bezpečné odstranění nebezpečných odpadů z průmyslových podniků. Disponuje kapacitou 2,3 t odpadů/hod. a umožňuje spalovat kapalné, kašovité, pastovité i pevné nebezpečné odpady. Spalovna splňuje všechny české zákonné normy i kritéria EU a používá normy ISO 9001, 14001 a OHSAS 18001.

Spalování průmyslových odpadů

Spalovna průmyslových odpadů v Ostravě je určena pro bezpečné odstraňování odpadů z průmyslových podniků. Umožňuje spalovat kapalné, kašovité, pastovité i pevné odpady. Zařízení je z hlediska obsahu škodlivin určeno, při dodržení určitých technologických podmínek, pro zneškodňování všech nebezpečných odpadů, včetně odpadů s obsahem chlóru, vysokým obsahem síry, těžkých kovů a vysoce stabilních organických látek (např. PCB, freonů). Není zde však možno spalovat výbušniny, láhve na stlačený plyn, radioaktivní látky a dlouhodobě odpady s obsahem alkalických látek.

Bezpečné spalování odpadů

Do trvalého provozu byla spalovna uvedena v červenci 2001. V současné době splňuje všechny české zákonné normy (zákon o ovzduší č. 86/2002 a všechny jeho prováděcí vyhlášky) i všechna kritéria Evropské unie pro spalovny nebezpečných odpadů. Dne 11.12.2003 byl udělen firmě SPOVO, a.s. certifikát ISO 9001 a ISO 14001 a dne 19.11.2004 certifikát OHSAS 18001. V červenci 2001 bylo vydáno pro SPOVO, a.s. integrované povolení podle zákona č. 76/2002. V roce 2007 byl požádán KÚ Moravskoslezského kraje o změnu integrovaného povolení v souvislosti s navýšením kapacity spalovny z 1,95 t/hod na 2,3 t/hod odpadů. Navrhovaná změna integrovaného povolení byla schválená 20.11.2007 pod č.j. ŽPZ/24976/2007/Klv. Od 1.8.2010 došlo k fúzi společnosti SPOVO, a.s. do skupiny SITA CZ.

Umístění spalovny v Ostravě

Spalovna je situována v průmyslové zóně na pozemcích v k.ú Ostrava-Mariánské Hory. Z rozboru výsledku rozptylové analýzy vyplývá, že spalovna je minimálním znečišťovatelem a její příspěvek na imise je ve vztahu k dnešní situaci v Ostravě nepodstatný ve všech rozhodujících ukazatelích.

ZDROJ: SITA CZ

sita

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů