Čtvrtek, 28. září 2023

XIII. Zasedání Fóra pro výměnu informací o nejlepších dostupných technikách (BAT)

XIII. Zasedání Fóra pro výměnu informací o nejlepších dostupných technikách (BAT)

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU (MPO) HOSTILO V ÚTERÝ 27. LISTOPADU 2012 KONFERENCI O NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNIKÁCH (BAT) ZARUČUJÍCÍCH MINIMALIZACI VLIVU PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. NA ZASEDÁNÍ FÓRA SE SEŠLO 73 EXPERTŮ ZABÝVAJÍCÍ SE PROBLEMATIKOU INTEGROVANÉ PREVENCE Z PRŮMYSLU I Z DOTČENÝCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY.

Úvod zasedání se věnoval aktuálnímu stavu projednávání návrhu novely zákona o integrované prevenci a transpozici unijních pravidel do českého právního řádu. Pozornost patřila také tvorbě nových a revizi stávajících dokumentů BREF (Reference Document on Best Available Techniques), včetně vypracování "Závěrů o BAT". Nebyla opomenuta ani otázka kontrolní činnosti v rámci integrované prevence, jež má v kompetenci Česká inspekce životního prostředí.

Letošního ročníku Fóra se už tradičně zúčastnili vedle zástupců MPO také představitelé Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství. Spolu s nimi se do konference zapojili také zástupci českých podnikatelů. Fórum pro výměnu informací o nejlepších dostupných technologiích zajišťuje každoročně MPO společně právě s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zemědělství, ale také Českou inspekcí životního prostředí a agenturou CENIA.

Kompletní seznam odborných prezentací ke stažení.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů