Řecko: Rozvoj zpracování komunálního odpadu v Attice

19. března 2013
Řecko: Rozvoj zpracování komunálního odpadu v Attice

Ministerstvo rozvoje, konkurenceschopnosti, infrastruktury, dopravy a sítí vyhlásilo čtyři veřejné soutěže na projekty hospodaření s komunálními odpady v regionu Attika. Cílem je zpracovat ročně 1,3 mil. tun komunálního odpadu v nově instalovaných provozech. Zadavatelem tendru je svaz městských částí regionu Attika (řecká zkratka EDSNA). Veřejná soutěž proběhla formou tzv. soutěžního dialogu, který připouští, aby nabízející použil jakékoliv disponibilní technologie na zpracování odpadu, jsou-li v souladu s ekologickými požadavky a cíly Řecka a s unijní legislativou. Formát dialogu má umožnit vyjasnění otevřených otázek a následně volbu optimálního řešení.

Projekty budou realizovány za finanční spoluúčasti soukromého investora, tzn. metodou PPP. Celková výše této investice se uvažuje v řádu 350 mld. EUR, nicméně celková hodnota kontraktu (tzn. včetně infrastruktury, provozu, údržby atd.) se odhaduje na 1,2 mld. EUR. Z evropských fondů a z národního Programu veřejných investic bude financováno 40-60 % nákladů, zbytek pokryje soukromý kapitál. Pro uchazeče byla důležitým/klíčovým výběrovým kritériem také výše poplatku (gate fee), který budou za zpracování odpadu platit občané Attiky.

Soukromý investor, který získá zakázku, zajistí svůj podíl na spolufinancování projektu, zpracování studie a projektové dokumentace, vlastní výstavbu zařízení, a po dobu 27 let bude toto zařízení provozovat.

Soutěž proběhne ve 2 kolech:

 • kolo 1.: předběžný výběr na základě přihlášek k účasti, do 2. fáze postoupí max. 6 kandidátů
 • kolo 2.:
  • I. - dialog
  • II. - předložení závazných nabídek

Na každý projekt bude vytvořena akciová společnost. Termíny uzávěrky prvního kola jednotlivých tendrů byly:

 • komplex pro severovýchodní Attiku se sídlem v obci Grammatikos (předpokládaná roční kapacita 127,5 tis. t odpadu) - uzávěrka 22. ledna 2013
 • komplex pro jihovýchodní Attiku se sídlem v obci Keratea (předpokládaná roční kapacita bude stanovena v průběhu dialogu) - uzávěrka 24. ledna 2013
 • komplex pro západní Attiku se sídlem v městské části Ano Liosia (max. kapacita 400 tis. t odpadu, předpokládaná roční kapacita bude stanovena v průběhu dialogu) - uzávěrka 29. ledna 2013
 • komplex pro západní Attiku se sídlem v městské části Fyli (max. kapacita 700 tis. t odpadu, předpokládaná roční kapacita bude stanovena v průběhu dialogu) - uzávěrka 5. února 2013

Hlavními hráči ve všech veřejných soutěžích na odpadové hospodářatví v Řecku a na Kypru většinou jsou koncerny, často se silnými zahraničními hráči ze SRN, Francie, Holandska, Belgie. České firmy se většinou zatím uplatňují potom jako subdodavatelé částí technologií (síta, lisy, drtiče, kontejnery, biopl. technologie):

 • ELLAKTOR (zejména prostřednictvím dceřinek HELLECTOR, Herhof (DE), která rozvíjí technologie na zpracování odpadu, a Loock Biogassysteme (DE), jež má na svém kontě řadu závodů na zpracování odpadu),
 • J&P AVAX
 • GEK TERNA (ve spolupráci s dceřinkou TERNA Energy)
 • INTRAKAT (vytvořila konsorcium se Suez Environmemt (FR))
 • LAMDA Development (prostřednictvím dceřinky Lamda Waste Management)
 • a v oblasti energetického využití odpadu rovněž koncern Kopelouzos
 • významným aktérem bude rovněž nově zřízená firma W.A.T.T. S.A., jež projevila zájem o kapitálovou i technologickou spolupráci s ČR

Poznámka: V běhu jsou veřejné soutěže na další projekty odpadového hospodářství pro oblasti Západní Makedonie, Peloponésu, Aitoloakarnaniie a na severu Řecka i oblast města Serres. Všechny budou opět realizovány metodou PPP.

Enviweb s.r.o. a Řecko - česká komora se sídlem v Pireu (expozitura Brno) nabízí možnost konzultace a možnost tlumočení v řečtině pro zájemce o podnikání v oblasti odpadového hospodářství v Řecku, resp . na Kypru. V případě zájmu nám napište na mail Aristid.Franc@enviweb.cz či zavolejte na tel. 606 355 895.

ZDROJ: www.mzv.cz, upraveno, kráceno

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů