Informace k termínu podání hlášení 31. 3. (resp. 2. 4. 2013)

Informace k termínu podání hlášení 31. 3. (resp. 2. 4. 2013)

Zákonem stanovený termín podání hlášení do 2. 4. 2013 se vztahuje pro vybrané ohlašovací povinnosti agendy ovzduší (F_OVZ_SPOJ, F_OVZ_PO, F_OVZ_RL), IRZ (F_IRZ) a odpadů (F_ODPRZ_VOZ, F_ODPRZ_EL, F_ODPRZ_ZPETODB).

UPOZORNĚNÍ: K vzhledem ke skutečnosti, že pro letošní rok připadá ohlašovací termín na neděli, po které následuje Pondělí velikonoční (státní svátek), posouvá se den podání hlášení na úterý 2. 4. 2013.

Hlášení je možné zaslat do systému přes tlačítka ("Odeslat on-line do ISPOP", "Odeslat do datové schránky") v PDF formuláři nebo jako přílohu datové zprávy z datové schránky ohlašovatele do datové schránky ISPOP (ID: 5eav8r4).

V případě zaslání přes tlačítko "Odeslat on-line do ISPOP" (bez elektronického podpisu) je nutná listinná autorizace dle § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, která musí proběhnout do 5-ti dnů od odeslání hlášení do systému (5 dnů je nutné dodržet v případě, kdy je nutné stihnout termín - viz příklad). Autorizace zaslaného hlášení se provádí zasláním autorizačního formuláře "Potvrzení údajů odeslaných elektronicky do ISPOP" na adresu CENIA uvedenou vlevo dole na potvrzení, který je zasílán na e-mail uvedený v hlášení.

Příklad: 2. 4. 2013 ohlašovatel odešle elektronicky (tlačítkem "Odeslat on-line do ISPOP" ve formuláři) "Oznámení o výpočtu poplatku a ohlášení souhrnné provozní evidence" do systému ISPOP.

Nejzazší termín 5-ti denní lhůty pro zaslání listinného potvrzení je 8. 4. 2013 (poslední den 5-ti denní lhůty připadá na neděli). Po doručení "Potvrzení" na adresu CENIA, operátor ISPOP autorizuje hlášení s datem na obálce => ohlašovatel dodržel 5-ti denní lhůtu. Datum podání se rovná datu přijetí hlášení do systému, tj. 2. 4. 2013 a ohlašovatel podal hlášení v zákonném termínu.

Bude-li "Potvrzení" zasláno např. 9. 4. 2013, 5-ti denní lhůta nebude dodržena (rozhodující je razítko na obálce, nikoliv vhození dopisu do schránky). Hlášení bude autorizováno s datem na obálce 9. 4. 2013 a termín podání nebude z důvodu pozdní autorizace dodržen.

Autorizační potvrzení doporučujeme zasílat doporučeně.

Pozn.: Podané hlášení => hlášení přijaté systémem ISPOP, které bylo autorizováno.

Jestliže je hlášení do systému ISPOP zasláno s přiloženým kvalifikovaným elektronickým certifikátem či prostřednictvím služeb datových schránek je autorizováno automaticky. Listinné potvrzení již není nutné zasílat. V tomto případě platí, že datum přijetí dokumentu systémem ISPOP = datum autorizace = datum podání.

Zdroj: ISPOP

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů