Co dělat když, někdo nelegálně těží v lese?

3. červenece 2013
Co dělat když, někdo nelegálně těží v lese?

Co dělat, když zaznamenám...

. kácení lesních porostů s podezřením na jeho nelegálnost?

. neodstranění následků větrných, sněhových a jiných kalamit v lese?

. nezalesnění holin po těžbách dříví do dvou let od jejich vzniku (pokud nebyla povolena příslušným orgánem lhůta delší)?

  • nadměrné poškozování lesních cest, svážnic a půdy?
  • nepovolené zábory na lesní půdě ( skládky odpadu, nepovolené stavby atd.)?
  • poškozování stromů v lese biotickými činiteli (žír kůrovce - souše, okus až devastace mladých lesních porostů zvěří atd.), případně jinými činiteli (např. nadměrné poškozování - odírání stromů při přibližování dřeva)?

Obraťte se na místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, odbor životního prostředí, nebo na místně příslušný oblastní inspektorát ČIŽP, oddělení ochrany lesa, Policii ČR.

ZDROJ: ČIŽP, upraveno

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů