Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci


Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 47 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění...

Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci
Citace: 288/2013 Sb. Částka: 110/2013 Sb.
Na straně (od-do): 3074-3172 Rozeslána dne: 20. září 2013
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Datum přijetí: 6. září 2013 Datum účinnosti od: 5. října 2013
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:

Vydáno na základě: 76/2002
Předpis ruší: 554/2002 Sb.; 363/2010 Sb.


288


VYHLÁŠKA


ze dne 6. září 2013


o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci


Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 47 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 25/2008 Sb. a zákona č. 69/2013 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 4 odst. 3, § 4a odst. 2, § 14 odst. 5 a § 16a odst. 4 zákona:

§ 1


Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a stanovuje


a) vzor žádosti o vydání integrovaného povolení (dále jen "žádost"), rozsah a způsob jejího vyplnění,


b) náležitosti základní zprávy,


c) náležitosti obsahu odborného posouzení k udělení výjimky z úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami (dále jen "odborné posouzení"),


d) vzor zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení.

§ 2


Vzor žádosti, rozsah a způsob jejího vyplnění

Vzor žádosti, způsob a rozsah jejího vyplnění jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 3


Základní zpráva

Náležitosti základní zprávy jsou stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 4


Odborné posouzení

Náležitosti obsahu odborného posouzení jsou stanoveny v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 5


Vzor zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení

Vzor zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení je stanoven v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 6


Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:


1. Vyhláška č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění.


2. Vyhláška č. 363/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění.

§ 7


Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyhlášení.

Ministr:
Mgr. Podivínský v. r.


____________________________________________________________

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění).

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 288/2013 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 288/2013 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 288/2013 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb.

(Přílohy nejsou v digitální podobě)

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů