Informace o průběhu revize dokumentu BREF Velká spalovací zažízení

Informace o průběhu revize referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách Velká spalovací zařízení (Large Corbusion Plants - LCP)

8. listopadu 2013
Informace o průběhu revize dokumentu BREF Velká spalovací zažízení

Připomínkování prvního návrhu/draftu referenčního dokumentu o BAT (BREF) "Velká spalovací zařízení" probíhalo od července 2013.Termín pro zaslání připomínek k prvnímu návrhu/draftu revidovaného dokumentu (D1) byl 30. září 2013. Česká republika zaslala autorům prvního draftu 167 připomínek, komentářů a návrhů na změny. Celkem jednotlivé státy Evropské unie případně zástupci profesních organizací a svazů zaslali 8510 komentářů a připomínek.

Návrh dokumentu je tvořen formou změn či oprav stávajícího, případně doplněním nových kapitol dle požadavků směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích (směrnice IED). Návrh dokumentu obsahuje kapitolu 10, která se týká návrhu závěrů o BAT, kde jsou navrženy jednotlivé BAT techniky pro danou kategorii činností s odkazy na celý dokument.

V současné době jsou připomínky a komentáře vyhodnocovány a zapracovávány autory dokumentu do prvního návrhu/draftu referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách (BREF) Velké spalovací zdroje (z angl. Large Corbusion Plants - LCP).

Případné bližší informace si můžete vyžádat na e-mailové adrese: drastakova@mpo.cz.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů