Čtvrtek, 8. prosince 2022

Neziskové organizace mohou žádat o dotaci na likvidaci nelegálních skládek

4. listopadu 2013
Neziskové organizace mohou žádat o dotaci na likvidaci nelegálních skládek

Až 150 tisíc korun mohou získat nestátní neziskové organizace na boj s černými skládkami. Ministerstvo životního prostředí vyčlenilo ze svého rozpočtu částku 4 miliony korun pro občanská sdružení a obecně prospěšné společnosti na realizaci projektů na odstraňování nelegálních skládek. Ministerstvo životního prostředí tak podporuje konkrétní projekty, které prokazatelně pomohou nejen přírodě, ale rovněž i obyvatelům, kteří musí žít u černých skládek. Příjem veškerých žádostí končí 2. prosince 2013 ve 12 hodin. Poskytnuté prostředky jsou určeny na realizaci projektů v roce 2014.

Oproti předchozím výzvám na předkládání projektů je výběrové řízení výrazně zjednodušeno. Byla zjednodušena administrativa a zároveň byla zjednodušena struktura rozpočtu.

Podpora může být přiznána za následujících podmínek:

a) Skládka se nachází mimo národní park

b) Jedná se o skládku, u níž nelze zjistit původce odpadu (vlastníka)

c) Skládka se nachází na pozemku obce a k žádosti bude přiložen souhlas obce

d) Česká inspekce životního prostředí před podáním žádosti o dotaci potvrdí existenci černé skládky

e) Příjemce podpory bude postupovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

f) Česká inspekce životního prostředí po odstranění černé skládky potvrdí, že byla skládka zlikvidována v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

Podrobné podmínky programu včetně kontaktních osob naleznou zájemci na stránkách Ministerstva životního prostředí v rubrice Financování ochrany životního prostředí: http://www.mzp.cz/cz/obcanska_sdruzeni_obecfne_prospesne_spolecnosti_vyberko_2014

Zdroj:MŽP
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů