Likvidace skládek ve Vlachovicích

12. května 2014
Likvidace skládek ve Vlachovicích

Zapojili jsme se do společného projektu Jarní úklid kolem řek, který zaštiťovalo Povodí Moravy. Dostali jsme od nich přidělen úsek, který se nacházel nad Vlachovicemi, od splavu podél potoka, směrem k Újezdu. Nacházelo se zde několik černých skládek. Na té nejhorší se kromě běžného "hnusného" odpadu, ve formě, gumy, plastů, střepů apd. se zde nacházely i použité injekční stříkačky, spoustu poloplných kosmetických a čisticích prostředků a dokonce nádoby od motorových olejů i se zbytky oleje! Tento odpad zde byl podle zřejmých stop, pravidelně hromaděn již dlouhou dobu obyvatelem (či obyvateli) z místní části Strže a pravidelně zasypáván a schováván organickým odpadem, naposledy ve formě shnilých "zemňáků" a řepy. V našich silách nebylo možné odstranit všechen nebezpečný odpad, pochyběly nám i určené pytle, jednalo by se o práci více než celodenní a velmi namáhavou. Posbírali jsme jen povrchový odpad a ten co šel vytáhnout.

Je smutné, že si ještě lidé u nás nedokáží uvědomit, že tímto jednáním, nejenom že ničí přírodu a vytváří skryté nebezpečí úrazú, ale hlavně že postupně po malých, neviditelných krůčcích, takřka nevratně otravuje životní prostředí (vodu, půdu, vzduch) okolo sebe a tím škodí nejen sobě, ale i nám všem a lidem v budoucnu.

Jsme často smutní z toho, že naše děti, nebo sami jsme nemocní, bojujeme s rakovinou, alergiemi a vším možným, ale neuvědomujeme si, že si často sami můžeme za vlastní nemoci, či nemoci našich dětí a to třeba spoluúčastí na vyhazování odpadů do přírody, pálením odpadů, postřiky zahrad, či třeba jen přehlížením těchto černých skládek a strachem upozornit na to, či řešit to s dotyčným "prasatem".

Snad si všichni uvědomíme, že bez zdravého okolí a životního prostředí, nebudeme nikdy zdraví a šťastní. Napravme se, už teď je pozdě...!

ZDROJ: www.dokopy.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů