Fondy evropského hospodářského prostoru ode dneška podpoří zvláště chráněné druhy

27. května 2014
Fondy evropského hospodářského prostoru ode dneška podpoří zvláště chráněné druhy

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje dne 26. května 2014 1. výzvu pro předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu "Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II". Na podporu vybraných druhů rostlin a živočichů bylo alokováno 53 milionů korun.

Ode dnešního dne až do 28. července 2014 lze předkládat žádosti o grant z Malého grantového schématu "Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II" financovaného z EHP fondů 2009-2014 (program CZ02 - "Biodiverzita a ekosystémové služby/ Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu").

"Malé grantové schéma má za cíl omezit ztrátu biologické rozmanitosti, a to prostřednictvím aktivit zaměřených na realizaci záchranných programů a programů péče. Také se zaměřuje na aktualizaci a tvorbu nových programů pro zvláště chráněné druhy, včetně přípravy odborných podkladů. Ty umožní rozhodnout o dalším postupu při ochraně vybraných druhů rostlin a živočichů," uvádí náměstek ministra pro ochranu přírody a krajiny Vladimír Dolejský.

Oprávnění žadatelé stejně jako konkrétní druhy, jichž se budou projekty týkat, jsou specifikovány v samotné výzvě. Maximální výše podpory jednoho projektu je 5 300 000 Kč, přičemž celková výše grantu může dosahovat 100 % výdajů projektu.

Text výzvy, pokyny pro žadatele o grant z Malého grantového schématu a podrobnosti o informačních seminářích naleznete na: http://mzp.cz/cz/financni_mechanismy_ehp_norska

Obecné informace k EHP fondům získáte na: www.eeagrants.cz.
Zdroj:MŽP
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů