Neděle, 28. května 2023

Příručka ochrany kvality ovzduší

Tento soubor odborných textů z různých oborů má umožnit celostně vnímat disciplínu ochrany kvality ovzduší...

Příručka ochrany kvality ovzduší

Příručka ochrany kvality ovzduší v sobě pojí současnou právní úpravu, technické aspekty a dalším témata související s ochranou ovzduší, např. znalosti o zdravotních a ekologických důsledcích znečištěného ovzduší, informace k integrovanému povolování a procesu výměny o nejlepších dostupných technikách (Best Available Techniques - BAT) po novele zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a změně některých předpisů (zákona o integrované prevenci), apod.

Tento soubor odborných textů z různých oborů má umožnit celostně vnímat disciplínu ochrany kvality ovzduší, jež v sobě zahrnuje nejenom právní a technické aspekty, ale i zdravotní a ekologické důsledky znečištěného ovzduší.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů