zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Decentralizované kompostování

30.4.2013
Seminář, školení Hotel Baroko, JENA Malešice
ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

Termín: 30. dubna 2013

Čas: 9:00 - 17.00

Místo: HOTEL BAROKO, Tomsova 11/13, 108 00, Praha 10 - Malešice - KRAJ PRAHA

Exkurze: JENA MALEŠICE, Dřevčická, 108 00 Praha 10 - Malešice

Cena: ZDARMA

POZVÁNKA KE STAŽENÍ


CÍLEM:

semináře je představit účastníkům (zástupci obcí, zemědělci) koncept decentralizovaného kompostování a všechny jeho aspekty (provoz zařízení, legislativa, základní agrotechnika, ekonomika) a podpořit využití kompostu v rámci pěstitelských systémů s cílem ochrany erozně hrožených půd. Součástí seminářů budou i správné praktické příklady technik a technologií kompostování a využití kompostu.

Koncept "decentralizovaného kompostování", lze představit jako úzkou spolupráci zemědělce a obce v systému zpracování a využití biologicky rozložitelných odpadů pro zvýšení půdní úrodnosti v místě jeho vzniku.


Na jedné straně stojí zemědělec, který potřebuje pro udržení úrodnosti půdy organickou hmotu. Její nedostatek způsobuje erozi půdy, zvýšené náklady na obdělávání půdy, pesticidy, nízké využití aplikovaných průmyslových hnojiv. Na druhé straně stojí obec, která produkuje biologicky rozložitelný komunální odpad. Málokterá obec má k dispozici vhodné zpracovatelské zařízení a proto tento materiál často končí na skládkách odpadů, což s sebou nese vysoké finanční náklady pro obec a zvýšené znečištění životního prostředí. Vzájemná spolupráce, kdy obce předá vyprodukovaný bioodpad zemědělci, který má v rámci svého podniku k dispozici vhodné zařízení pro nakládání s ním a který navíc dokáže ocenit vzniklý výstupní produkt- kompost, který následně využije k hnojení svých zemědělských pozemků, se jeví jako více než výhodná.

PROGRAM:

 1. Kompost a eroze

  úvod do problematiky, kvalita výstupu kompostování - kompostu, jeho certifikace podle zákona o hnojivech, využití kompostu v managementu obdělávání erozně ohrožených půd, výsledky pokusů s využitím kompostu
 2. Legislativa

  GAEC, CC, zákon o hnojivech, nitrátová směrnice, správná zemědělská praxe, legislativa odpadového hospodářství a související právní předpisy ochrany ŽP
 3. Správná kompostářská praxe

  principy kompostování - technika a technologie s cílem minimalizace negativního vlivu na životní prostředí (emise do ovzduší, vody a půdy), koncept decentralizovaného kompostování - využití surovin - všech zdrojů organické hmoty v regionu zemědělského podniku pro návrat organické hmoty do půdy a její ochrany proti erozi
 4. Základní agrotechnika

  půdoochrané technologie s využitím kompostu
 5. Ekonomické aspekty

  investiční a provozní náklady - technika a technologie od zpracování BRO a produkce kompostu až po jeho aplikaci a zapravení do půdy, celková udržitelnost systému půdoochrané technologie s využitím kompostu
 6. Oběd
 7. Provoz kompostárny praktické příklady

  exkurze - představení dobrých praxí a zkušeností se zavedením kompostování a využití kompostu v regionu zemědělského podniku

NA SEMINÁŘ JE NUTNÉ SE PŘIHLÁSIT POMOCÍ PŘIHLAŠOVÁCÍHO FORMULÁŘE, KTERÝ NAJDETE NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCHwww.zeraagency.eu


Informace:
ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.,
Jitka Schellová
Podhradí 1022, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Tel.: +420 568 620 070, Mobil: +420 724 082 737
www.zeraagency.eu , info@zeraagency.eu

Název akce
Decentralizované kompostování
Druh akce
Seminář, školení
Termín konání akce
30.4.2013
Místo konání akce
Hotel Baroko, JENA Malešice
Adresa konání akce
Tomsova 11/13, 108 00, Praha 10 (kompostárna JENA-dřevčická, 108 00 Praha 10)
Web
http://www.zeraagency.eu/kurzy/173-decentralizovane-kompostovani-management-erozne-ohrozenych-pud-s-vyuzitim-kompostu-kraj-praha.html
Kontakt
Jitka Schellová
E-mail
Telefon
+420 568 620 070
Pořadatel
ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.
Témata
Odpady
Zemědělství
Bioodpady
iCalendar
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další chystané akce
21
9. 2022
21-23.9.2022 - Konference
Náměšť nad Oslavou
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí