Workshop o odpadech aneb odpadářské minimum seminář pro ty, kteří v oblasti nakládání s odpady začínají

4.10.2018

Seminář, školení

 

Téma:

Nadefinujeme základní povinnosti původce, vysvětlíme terminologii a naučíme Vás vedení průběžné evidence odpadů. Dostaneme se až k ročnímu hlášení o produkci a nakládání s odpady a budeme se věnovat také ohlašování přepravy nebezpečných odpadů.  Ukážeme Vám na příkladech, jak pracovat s centrálním Registrem zařízení v Informačním systému odpadového hospodářství - ISOH.

Obsah:

 • Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., - povinnosti vyplývající ze zákona.
 • Prováděcí vyhláška č. 383/2001 Sb., - jak zákon aplikovat.
 • Vyhláška katalog odpadů č. 93/2016 Sb., - zařazování odpadů zvládne každý, ať už sám nebo s pomocí.
 • Výklad základních pojmů - odpad, třídění a upuštění od třídění, původce a oprávněná osoba.
 • Vedení evidence, včetně používání IČP a IČZ.
 • Přeprava nebezpečných odpadů v roce 2018 - nadefinování možností ohlašování
 • Ohlašování nakládání s odpady v souvislostech definovaných povinností
 • Příklady z praxe, příprava na kontrolu státních orgánů -  jak je dobré být důsledně důsledný.
 • Základní povinnosti v ostatních složkách životního prostředí v kostce:
  • IRZ
  • Obaly
  • Chemické látky a směsi
  • Ovzduší
  • Voda
  • PZH - prevence závažných havárií
  • Základní hodnocení rizik ekologické újmy

Organizace:

Školení proběhne v časovém rozmezí od 9:00 do 16:00 se třemi přestávkami, ve kterých pro vás připravíme občerstvení i oběd a poskytneme vám prostor pro individuální dotazy. Každý z účastníků školení od nás obdrží osvědčení o absolvování školení.
Těšíme se na vás.
Kurz je určen pro všechny zájemce.

Místo konání akce:
Olomouc, ibis Olomouc Centre
Adresa konání akce:
ibis Olomouc Centre, Wolkerova 29, Olomouc 779 00
Kontakt:
Simona Novotná
Telefon:
777665153
říjen 2018
po
út
st
čt
so
ne
2
3
4
8
9
10
11
12
16
17
18
19
23
24
25
26
30
31

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů